Nařízení  č.  2/2008 (KL)
Rady Libereckého kraje
, kterým se vyhlašuje Program ke zlepšení kvality ovzduší Libereckého kraje
Oblasti úpravy:
PÉČE O ČISTOTU OVZDUŠÍ. OCHRANA OZÓNOVÉ VRSTVY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;Exhalace. Emise. Imise.;
Schváleno (Vydáno): 06.05.2008 Účinnost od: 20.07.2008 Zrušeno: 24.04.2010
Uveřejněno v č. 3/2008 Věstníku pr. př. Libereckého kraje na straně 58

zrušeno 1/2010 (KL2)