Nařízení  č.  1/2008 (KL)
Rady Libereckého kraje
, kterým se zřizuje Přírodní památka Okřešické louky a její ochranné pásmo
Oblasti úpravy:
Ochrana přírody a krajiny.;Přírodní rezervace. Chráněná území. Národní parky.;Ochranná pásma.;
Schváleno (Vydáno): 18.03.2008 Účinnost od: 30.04.2008
Uveřejněno v č. 2/2008 Věstníku pr. př. Libereckého kraje na straně 50