Nařízení  č.  1/2007 (KL)
Rady Libereckého kraje
o zřízení přírodní památky Rádlo a jejího ochranného pásma
Oblasti úpravy:
Ochrana přírody a krajiny.;Přírodní rezervace. Chráněná území. Národní parky.;Ochranná pásma.;
Schváleno (Vydáno): 15.05.2007 Účinnost od: 13.07.2007
Uveřejněno v č. 3/2007 Věstníku pr. př. Libereckého kraje na straně 170