PRÁVNÍ PŘEDPIS

Zákon  č.  554/2005 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
OCHRANA ROSTLIN.;LICENCE. LICENČNÍ SMLOUVA. LICENČNÍ PRÁVA.;SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ.;Semenářství. Semena.;Ochrana práv k vynálezům.;Autorské osvědčení a patent. Patentové právo.;Prvotní evidence.;
Schváleno (Vydáno): 09.12.2005 Účinnost od: 30.12.2005
Uveřejněno v č. 188/2005 Sbírky zákonů na straně 10787