Nařízení  č.  1/2006 (KL)
Rady Libereckého kraje
o zřízení Přírodní rezervace Hamrštejn a jejího ochranného pásma
Oblasti úpravy:
Přírodní rezervace. Chráněná území. Národní parky.;Ochranná pásma v lesích.;
Schváleno (Vydáno): 31.01.2006 Účinnost od: 21.03.2006
Uveřejněno v č. 1/2006 Věstníku pr. př. Libereckého kraje na straně 2