REZORTNÍ PŘEDPIS NEREGISTROVANÝ

Zpráva  č.  AD26/2005
České advokátní komory
o hospodaření se sociálním fondem České advokátní komory za rok 2004
Oblasti úpravy:
ADVOKACIE.;Organizace advokacie.;
Schváleno (Vydáno): 30.11.2005 Účinnost od: 30.11.2005
Uveřejněno v č. 3/2005 Věstníku České advokátní komory na straně 114