Nařízení  č.  6/2005 (KL)
Rady Libereckého kraje
o zřízení přírodní památky "Jezírko pod Táborem" a jejího ochranného pásma
Oblasti úpravy:
Ochrana přírody a krajiny.;Ochranná pásma.;
Schváleno (Vydáno): 04.10.2005 Účinnost od: 01.12.2005
Uveřejněno v č. 7/2005 Věstníku pr. př. Libereckého kraje na straně 106