Nařízení  č.  4/2005 (KL)
Rady Libereckého kraje
o zřízení Přírodní památky Dutý kámen a jejího ochranného pásma
Oblasti úpravy:
Ochrana ostatních objektů přírody.;Ochranná pásma.;
Schváleno (Vydáno): 31.05.2005 Účinnost od: 15.06.2005
Uveřejněno v č. 5/2005 Věstníku pr. př. Libereckého kraje na straně 58