Nařízení  č.  3/2005 (KL)
Rady Libereckého kraje
o zřízení Přírodní památky Panský Lom a jejího ochranného pásma
Oblasti úpravy:
Ochrana ostatních objektů přírody.;Ochranná pásma.;
Schváleno (Vydáno): 29.03.2005 Účinnost od: 01.06.2005
Uveřejněno v č. 3/2005 Věstníku pr. př. Libereckého kraje na straně 34