PRÁVNÍ PŘEDPIS

Nariadenie  č.  668/2004 Z.z.
Vlády Slovenskej republiky
o rozdežovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve
Oblasti úpravy:
Daně z příjmů obecně.;Státní rozpočet. Rozpočty územních celků, krajů a obcí.;Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;Orgány samosprávy měst, obcí a krajů. Základní územní samosprávné celky.;
Schváleno (Vydáno): 01.12.2004 Účinnost od: 01.01.2005
Uveřejněno v č. 281/2004 Zbierky zákonov na straně 6626