PRÁVNÍ PŘEDPIS

Zákon  č.  666/2004 Z.z.
Národnej rady Slovenskej republiky
o ochrane pred povodňami
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;STÁTNÍ SPRÁVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ.;OCHRANA PŘED POVODNĚMI. ŽIVELNÍ UDÁLOSTI. POHROMY. KATASTROFY.;Osoby fyzické.;Osoby právnické.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;Požární ochrana. Hasiči. Hasičský záchranný sbor.;Pokuty. Blokové pokuty.;
Schváleno (Vydáno): 27.10.2004 Účinnost od: 01.01.2005 Zrušeno: 01.02.2010
Uveřejněno v č. 280/2004 Zbierky zákonov na straně 6598

zrušeno 7/2010 Z.z.