Nařízení  č.  1/2005 (KL)
Rady Libereckého kraje
o zřízení přírodní rezervace "Slunečný dvůr" a jejího ochranného pásma
Oblasti úpravy:
Ochranná pásma.;Přírodní rezervace. Chráněná území. Národní parky.;
Schváleno (Vydáno): 01.02.2005 Účinnost od: 02.04.2005 Zrušeno: 04.11.2012
Uveřejněno v č. 2/2005 Věstníku pr. př. Libereckého kraje na straně 26

zrušeno 13/2012 (KL)