REZORTNÍ PŘEDPIS NEREGISTROVANÝ

Nařízení  č.  0658/04/Ř-10
Státní rostlinolékařské správy
mimořádného rostlinolékařského opatření proti zavlékání a šíření původce bakteriální kroužkovitosti bramboru z Polska
Oblasti úpravy:
Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;Vývoz, dovoz a průvoz zboží a služeb.;Rostlinná výroba.;Výroba a distribuce potravin. Zemědělsko-potravinářský komplex.;Rostlinolékařská péče.;Polsko. Polská republika.;
Schváleno (Vydáno): 17.09.2004 Účinnost od: 22.09.2004 Zrušeno: 26.11.2004
Uveřejněno v č. 2/2004 Věstníku Státní rostlinolékařské správy

zrušeno 0829/04/Ř-10