Nařízení  č.  4/2004 (KL)
Rady Libereckého kraje
, kterým se vyhlašuje Krajský program snižování emisí Libereckého kraje a Integrovaný krajský program ke zlepšení kvality ovzduší Libereckého kraje
Oblasti úpravy:
PÉČE O ČISTOTU OVZDUŠÍ. OCHRANA OZÓNOVÉ VRSTVY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;Exhalace. Emise. Imise.;
Schváleno (Vydáno): 13.07.2004 Účinnost od: 31.08.2004 Zrušeno: 20.07.2008
Uveřejněno v č. 5/2004 Věstníku pr. př. Libereckého kraje na straně 146

zrušeno 2/2008 (KL)