REZORTNÍ PŘEDPIS NEREGISTROVANÝ

Opatrenie  č.  01/2004 (NBSO)
Národnej banky Slovenska
, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 7/2002 o zatrieďovaní majetku a záväzkov bánk a pobočiek zahraničných bánk, o úprave ich ocenenia, o tvorbe a rušení rezerv a s tým súvisiacich hláseniach
Schváleno (Vydáno): 16.01.2004 Účinnost od: 31.01.2004
Uveřejněno v č. 2/2004 Vestníku Národnej banky Slovenska na straně 3