REZORTNÍ PŘEDPIS NEREGISTROVANÝ

Oznámení  č.  4830/2004-7330
Ministerstva zemědělství
o vydání odvětvové technické normy vodního hospodářství TNV 75 8090
Oblasti úpravy:
Řízení vodního hospodářství.;
Schváleno (Vydáno): 10.02.2004 Účinnost od: 10.02.2004
Uveřejněno v č. 1/2004 Věstníku Min. zemědělství na straně 15