Obecně závazná vyhláška  č.  3/2004 (KL)
Zastupitelstva Libereckého kraje
o znaku a vlajce Libereckého kraje a jejich užívání
Oblasti úpravy:
Symboly krajů.;Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;
Schváleno (Vydáno): 15.06.2004 Účinnost od: 13.07.2004
Uveřejněno v č. 4/2004 Věstníku pr. př. Libereckého kraje na straně 138