Obecně závazná vyhláška  č.  1/2004 (KL)
Zastupitelstva Libereckého kraje
, kterou se vyhlašuje Závazná část Plánu odpadového hospodářství kraje
Oblasti úpravy:
VYUŽÍVÁNÍ A BEZPEČNÉ ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADŮ.;Nakládání s nebezpečnými odpady.;Odpadní vody. Čištění odpadních vod.;Kovový odpad.;Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;
Schváleno (Vydáno): 16.03.2004 Účinnost od: 15.04.2004 Zrušeno: 12.03.2016
Uveřejněno v č. 1/2004 Věstníku pr. př. Libereckého kraje na straně 2

zrušeno 1/2016 (KL)