Nařízení  č.  6/2003 (KL)
Rady Libereckého kraje
, kterým se mění nařízení Libereckého kraje č. 6/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob
Oblasti úpravy:
Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;Požární ochrana. Hasiči. Hasičský záchranný sbor.;Bezpečnost práce (obecně).;
Schváleno (Vydáno): 04.11.2003 Účinnost od: 04.12.2003
Uveřejněno v č. 7/2003 Věstníku pr. př. Libereckého kraje na straně 357