REZORTNÍ PŘEDPIS NEREGISTROVANÝ

Cenové rozhodnutí  č.  10/2003 (ER)
Energetického regulačního úřadu
, kterým se stanoví odlišný postup kalkulace ceny tepelné energie
Oblasti úpravy:
FORMY ČINNOSTI SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ. AKTY STÁTNÍ SPRÁVY.;Ceny. Obchodní přirážky a srážky. Tvorba cen. Tarify. Oceňování.;Tepelná energie. Teplo. Teplá voda. Pára.;
Schváleno (Vydáno): 14.03.2003 Účinnost od: 24.03.2003
Uveřejněno v č. 3/2003 Energetického regulačního věstníku na straně 2