Nařízení  č.  4/2003 (KL)
Rady Libereckého kraje
, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Oblasti úpravy:
Ochranná pásma nebezpečí požáru.;Požární ochrana. Hasiči. Hasičský záchranný sbor.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;
Schváleno (Vydáno): 04.11.2003 Účinnost od: 04.12.2003 Zrušeno: 29.07.2016
Uveřejněno v č. 7/2003 Věstníku pr. př. Libereckého kraje na straně 351

zrušeno 3/2016 (KL)