REZORTNÍ PŘEDPIS NEREGISTROVANÝ

Oznámení  č.  9/2003 (MP)
Ministerstva průmyslu a obchodu
o sjednání Rozhodnutí č. 1/2001 Společného výboru Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Estonskou republikou
Oblasti úpravy:
Estonsko. Estonská republika.;Dvojstranné mezinárodní smlouvy.;Mezinárodní smlouvy o clech a obchodu.;
Schváleno (Vydáno): 31.07.2003 Účinnost od: 31.07.2003
Uveřejněno v č. 3/2003 Věstníku Min. průmyslu a obchodu na straně 4