PRÁVNÍ PŘEDPIS

Oznámenie  č.  7/2003 Z.z.
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o bezpečnostných opatreniach na ochranu utajovaných vojenských informácií
Oblasti úpravy:
OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTEČNOSTÍ. STÁTNÍ, HOSPODÁŘSKÉ a SLUŽEBNÍ TAJEMSTVÍ.;MEZINÁRODNÍ SMLOUVY.;Spojené státy americké (USA).;Dvojstranné mezinárodní smlouvy.;Mezinárodní smlouvy o spolupráci ve vojenských záležitostech.;
Schváleno (Vydáno): 11.04.1995 Účinnost od: 11.04.1995
Uveřejněno v č. 3/2003 Zbierky zákonov na straně 29