Nařízení  č.  6/2002 (KL)
Rady Libereckého kraje
, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob
Oblasti úpravy:
Požární ochrana. Hasiči. Hasičský záchranný sbor.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;
Schváleno (Vydáno): 05.02.2002 Účinnost od: 07.03.2002
Uveřejněno v č. 1/2002 Věstníku pr. př. Libereckého kraje na straně 16