PRÁVNÍ PŘEDPIS

Nařízení  č.  484/2001 Sb.
Vlády České republiky
o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. ledna 2002 do 31. března 2002
Oblasti úpravy:
Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;Armáda. Vojsko. Vojáci. Obrana státu.;
Schváleno (Vydáno): 19.12.2001 Účinnost od: 01.01.2002 Zrušeno: 01.04.2002
Uveřejněno v č. 176/2001 Sbírky zákonů na straně 10802

zrušeno 112/2002 Sb.