PRÁVNÍ PŘEDPIS

Vyhláška  č.  433/2001 Z.z.
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
o Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina
Oblasti úpravy:
Přírodní rezervace. Chráněná území. Národní parky.;
Schváleno (Vydáno): 03.09.2001 Účinnost od: 01.01.2002
Uveřejněno v č. 176/2001 Zbierky zákonov na straně 4707