PRÁVNÍ PŘEDPIS

Zákon  č.  430/2001 Z.z.
Národnej rady Slovenskej republiky
, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 309/1993 Z.z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov
Oblasti úpravy:
Orgány státní finanční (úřady) správy. Daňové orgány. Správa daní.;Osvobození od poplatků a daní. Prominutí daně a příslušenství daně.;Daň z vína.;
Schváleno (Vydáno): 04.10.2001 Účinnost od: 01.11.2001
Uveřejněno v č. 175/2001 Zbierky zákonov na straně 4626