Obecně závazná vyhláška  č.  1/2001 (KL)
Zastupitelstva Libereckého kraje
o znaku a praporu Libereckého kraje a jejich užívání
Oblasti úpravy:
Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;
Schváleno (Vydáno): 18.12.2001 Účinnost od: 17.01.2002 Zrušeno: 13.07.2004
Uveřejněno v č. 1/2001 Věstníku pr. př. Libereckého kraje na straně 2

zrušeno 3/2004 (KL)