Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Předpis/ČísloNázev
I V O § A 4/2021 (KL)o zřízení přírodní rezervace Jílovka a jejího ochranného pásma
I V O § 3/2021 (KL)úseky silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
I V O § A 2/2021 (KL)maximální ceny veřejné osobní dopravy v Libereckém kraji
I V O § A 1/2021 (KL)zabezpečení pokrytí Libereckého kraje jednotkami požární ochrany
I V O § 3/2020 (KL)úseky silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
I V O § 2/2020 (KL)podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob
I V O § A D 1/2020 (KL)změna nařízení o zřízení přírodní rezervace Jílovka a jejího ochranného pásma
I V O § KL01/2020o počtu volených členů Zastupitelstva Libereckého kraje pro volby v roce 2020
I V O § A 3/2019 (KL)změna nařízení o úsecích silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí
I V O § D 2/2019 (KL)úseky silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
I V O § A D 1/2019 (KL)maximální ceny veřejné osobní hromadné dopravy v Libereckém kraji
I V O § R 4/2018 (KL)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti a schůdnosti odstraňováním sněhu a náledí
I V O § 3/2018 (KL)o vyhlášení přírodní památky Pískovna Žizníkov
I V O § A D 2/2018 (KL)maximální ceny veřejné osobní hromadné dopravy v Libereckém kraji
I V O § 1/2018 (KL)o zrušení Přírodní památky Galerie a jejího ochranného pásma
I V O § 2/2017 (KL)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V O § 1/2017 (KL)odejmutí působnosti obecného stavebního úřadu MěÚ Harrachov
I V O § 4/2016 (KL)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V O § A 3/2016 (KL)zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí požárů
I V O § A KL02/2016tisková oprava nařízení Libereckého kraje č. 2/2016
I V O § D 2/2016 (KL)odejmutí působnosti obecného stavebního úřadu Obecnímu úřadu Všeň
I V O § KL01/2016počet členů zastupitelstva Libereckého kraje pro volby 2016
I V O § A 1/2016 (KL)závazná část Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje
I V O § 3/2015 (KL)o vyhlášení přírodní rezervace Ralsko
I V O § 2/2015 (KL8)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V O § N A 2/2015 (KL)o zrušení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
I V O § N D 1/2015 (KL5)o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
I V O § 4/2014 (KL)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V O § 1/2015 (KL)o vyhlášení přírodní památky Vranovské skály
I V O § 3/2014 (KL)o zřízení Přírodní památky Meandry Ploučnice u Mimoně
I V O § 2/2014 (KL)o zřízení Přírodní památky Niva Ploučnice u Žizníkova
I V O § 1/2014 (KL2)o určení městského úřadu Ralsko obecným stavebním úřadem
I V O § A D 1/2014 (KL1)změna Závazné části Plánu odpadového hospodářství Libereckého kr.
I V O § 6/2013 (KL)o zřízení Přírodní památky Červený rybník a jejího ochran. pásma
I V O § A 5/2013 (KL)změna nařízení o zřízení Přírodní památky Zahrádky u České Lípy
I V O § 4/2013 (KL)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V O § A D 3/2013 (KL)maximální ceny veřejné osobní hromadné dopravy v Libereckém kraji
I V O § 2/2013 (KL)o zřízení Přírodní rezervace Údolí Jizery
I V O § D 1/2013 (KL)o zřízení Přírodní památky Zahrádky u České Lípy
I V O § A D 17/2012 (KL)maximální ceny veřejné osobní hromadné dopravy v Libereckém kraji
I V O § 16/2012 (KL)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V O § 15/2012 (KL)o zřízení přírodní památky Skalice u České Lípy
I V O § A 14/2012 (KL)Program ke zlepšení kvality ovzduší Libereckého kraje
I V O § A 13/2012 (KL)zrušení přír. rez. Sluneční dvůr a přír. památky Konvalinkový vrch
I V O § 12/2012 (KL)o zřízení přírodní památky Stohánek
I V O § 11/2012 (KL)o zřízení přírodní památky Široký kámen
I V O § R 10/2012 (KL)o zřízení přírodní památky Rašeliniště Černého rybníka
I V O § 9/2012 (KL)o zřízení přírodní památky Jelení vrchy
I V O § 8/2012 (KL)o zřízení přírodní památky Hadí kopec
I V O § 7/2012 (KL)o zřízení přírodní památky Divadlo
I V O § 6/2012 (KL)o zřízení přírodní památky Děvín a Ostrý
I V O § R 5/2012 (KL)o zřízení přírodní památky Stružnické rybníky
I V O § 4/2012 (KL)o zřízení přírodní památky Manušické rybníky
I V O § 3/2012 (KL)o zřízení přírodní památky Česká Lípa - mokřad v nivě Šporky
I V O § 1/2012 (KL)o zřízení přírodní památky Cihelenské rybníky
I V O § KL02/2012o vyhlášení nařízení Libereckého kraje č. 1/2012 v částce 3/2012
I V O § A D 2/2012 (KL)zabezpečení pokrytí Libereckého kraje jednotkami požární ochrany
I V O § KL01/2012počet členů zastupitelstva Libereckého kraje pro volby 2012
I V O § A D 2/2011 (KL), kterým se stanovuje Integrovaný tarif veřejné dopravy LK
I V O § 1/2011 (KL5)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V O § A D 5/2010 (KL9)integrovaný tarif veřejné dopravy Libereckého kraje
I V O § D 4/2010 (KL9)o zřízení přírodní rezervace Jílovka a jejího ochranného pásma
I V O § 3/2010 (KL8)úseky silnic bez zajištění sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V O § 4/2010 (KL6)o nař. povinnosti správcům vodních toků provádět krizová opatření
I V O § 3/2010 (KL5)o uložení povinnosti za stavu nebezpečí
I V O § A 2/2010 (KL5)o prodloužení stavu nebezpečí pro území Libereckého kraje
I V O § D 1/2010 (KL4)o vyhlášení stavu nebezpečí pro území Libereckého kraje
I V O § KL01/2010o smluvně chráněném území
I V O § 2/2010 (KL)závazná část Plánu oblasti povodí Labe a Ohře pro Liberecký kraj
I V O § A D 1/2010 (KL2)Program ke zlepšení kvality ovzduší Libereckého kraje
I V O § D 3/2009 (KL), kterým se stanovuje Integrovaný tarif veřejné dopravy LK
I V O § 2/2009 (KL)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V O § 1/2009 (KL), kterým se stanovuje Integrovaný tarif veřejné dopravy LK
I V O § 3/2008 (KL)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V O § A D 2/2008 (KL)Program ke zlepšení kvality ovzduší Libereckého kraje
I V O § 1/2008 (KL)o zřízení přírodní památky Okřešické louky
I V O § 3/2007 (KL)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V O § A D 2/2007 (KL)zabezpečení pokrytí Libereckého kraje jednotkami požární ochrany
I V O § 1/2007 (KL)o zřízení přírodní památky Rádlo a jejího ochranného pásma
I V O § 6/2006 (KL)o zřízení přírodní rezervace Údolí Vošmendy
I V O § 5/2006 (KL)o zřízení památky "Borecké skály" a jejího ochranného pásma
I V O § 4/2006 (KL)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V O § 3/2006 (KL)o zřízení Přírodního parku Maloskalsko
I V O § 2/2006 (KL)o zřízení Přírodní památky Provodínské kameny
I V O § 1/2006 (KL)o zřízení Přírodní rezervace Hamrštejn a jejího ochranného pásma
I V O § 8/2005 (KL)o zřízení přírodní památky Kovářův mlýn a jejího ochranného pásma
I V O § 7/2005 (KL)o zřízení přírodní památky Nístějka a jejího ochranného pásma
I V O § R 6/2005 (KL)o zřízení přírodní památky "Jezírko pod Táborem"
I V O § 5/2005 (KL)o zřízení Přírodního parku Ještěd
I V O § 4/2005 (KL)o zřízení Přírodní památky Dutý kámen a jejího ochranného pásma
I V O § 3/2005 (KL)o zřízení Přírodní památky Panský Lom a jejího ochranného pásma
I V O § D 2/2005 (KL)o zřízení přírodní památky "Konvalinkový vrch"
I V O § D 1/2005 (KL)o zřízení přírodní rezervace "Slunečný dvůr"
I V O § D 4/2004 (KL)Program snižování emisí Libereckého kraje
I V O § KL01/2004Počet volených členů Zastupitelstva Libereckého kr. pro volby 2004
I V O § A 3/2004 (KL)o znaku a vlajce Libereckého kraje a jejich užívání
I V O § A 2/2004 (KL)změna vyhlášky o znaku a praporu Libereckého kraje
I V O § D 1/2004 (KL)závazná část Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje
I V O § A 6/2003 (KL)změna podmínek požární ochrany při akcích s více osobami
I V O § A 5/2003 (KL)podmínky k zabezpečení požární ochrany v budovách zvlášt. významu
I V O § P A D 4/2003 (KL)podmínky k zabezpečení požární ochrany v době nebezpečí požárů
I V O § A 3/2003 (KL)změna nař. o podmínkách k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů
I V O § A 2/2003 (KL)změna nař. o pokrytí Libereckého kraje jednotkami požární ochrany
I V O § A 1/2003 (KL), kterým se vydává požární poplachový plán Libereckého kraje
I V O § D 6/2002 (KL)podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích s více osobami
I V O § D 5/2002 (KL)podmínky k zabezpečení požární ochrany v budovách zvlášt. významu
I V O § D 4/2002 (KL)podmínky k zabezpečení požární ochrany v době nebezpečí požárů
I V O § D 3/2002 (KL)podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů
I V O § D 2/2002 (KL)zabezpečení pokrytí Libereckého kraje jednotkami požární ochrany
I V O § D 1/2002 (KL), kterým se vydává požární poplachový plán Libereckého kraje
I V O § D 1/2001 (KL)o znaku a praporu Libereckého kraje a jejich užívání
I V O § A 80/VPS/OP/9/2021dodatek č. 1 - VS Turnov a Svijany o obecní policii
I V O § A 79/VPS/OP/10/2021dodatek č. 1 - VS Turnov a Přepeře o obecní policii
I V O § 78/VPS/Př/61/2021Turnov a Žďárek o přestupcích
I V O § 77/VPS/Př/60/2021Turnov a Vlastibořice o přestupcích
I V O § 76/VPS/Př/59/2021Turnov a Tatobity o přestupcích
I V O § 75/VPS/Př/51/2021Turnov a Sychrov o přestupcích
I V O § 74/VPS/Př/58/2021Turnov a Soběslavice o přestupcích
I V O § 73/VPS/Př/50/2021Turnov a Rakousy o přestupcích
I V O § 72/VPS/Př/57/2021Turnov a Radimovice o přestupcích
I V O § 71/VPS/Př/49/2021Turnov a Příšovice o přestupcích
I V O § 70/VPS/Př/48/2021Turnov a Přepeře o přestupcích
I V O § 69/VPS/Př/56/2021Turnov a Pěnčín o přestupcích
I V O § 68/VPS/Př/55/2021Turnov a Ohrazenice o přestupcích
I V O § 67/VPS/Př/54/2021Turnov a Modřišice o přestupcích
I V O § 66/VPS/Př/47/2021Turnov a Mírová pod Kozákovem o přestupcích
I V O § 65/VPS/Př/46/2021Turnov a Lažany o přestupcích
I V O § 64/VPS/Př/53/2021Turnov a Lažany o přestupcích
I V O § 63/VPS/Př/45/2021Turnov a Kobyly o přestupcích
I V O § 62/VPS/Př/44/2021Turnov a Karlovice o přestupcích
I V O § 61/VPS/Př/52/2021Turnov a Holenice o přestupcích
I V O § A 60/VPS/Př/43/2021dodatek č. 1 - VS Železný Brod a Líšný o přestupcích
I V O § A 59/VPS/Př/42/2021dodatek č. 1 - VS Železný Brod a Držkov o přestupcích
I V O § A 58/VPS/OP/5/2021dodatek č. 1 - VS Turnov a Radostná pod Kozákovem o obecní policii
I V O § A 57/VPS/OP/3/2021dodatek č. 3 - VS Turnov a Příšovice o obecní policii
I V O § A 56/VPS/OP/4/2021dodatek č. 1 - VS Turnov a Mírová pod Kozákovem o obecní policii
I V O § A 55/VPS/OP/6/2021dodatek č. 2 - VS Turnov a Malá Skála o obecní policii
I V O § A 54/VPS/OP/7/2021dodatek č. 1 - VS Tanvald a Smržovka o obecní policii
I V O § A 53/VPS/OP/8/2021dodatek č. 4 - VS Liberec a Frýdlant o obecní policii
I V O § A 52/VPS/Př/17/2021dodatek č. 2 - VS Frýdlant a Dolní Řasnice o přestupcích
I V O § A 51/VPS/Př/37/2021dodatek č. 1 - VS Česká Lípa a Žandov o přestupcích
I V O § A 50/VPS/Př/41/2021dodatek č. 1 - VS Česká Lípa a Zahrádky o přestupcích
I V O § A 49/VPS/Př/40/2021dodatek č. 1 - VS Česká Lípa a Volfartice o přestupcích
I V O § A 48/VPS/Př-TP/36/2021dodatek č. 1 - VS Česká Lípa a Stvolínky o evidenci a přestupcích
I V O § A 47/VPS/Př/26/2021dodatek č. 1 - VS Česká Lípa a Stružnice o přestupcích
I V O § A 46/VPS/Př-TP/25/2021dodatek č. 1 - VS Česká Lípa a Sosnová o evidenci a přestupcích
I V O § A 45/VPS/Př-TP/24/2021dodatek č. 1 - VS Česká Lípa a Provodín o evidenci a přestupcích
I V O § A 44/VPS/Př/23/2021dodatek č. 1 - VS Česká Lípa a Nový Oldřichov o přestupcích
I V O § A 43/VPS/Př-TP/22/2021dodatek č. 1 - VS Česká Lípa a Kvítkov o evidenci a přestupcích
I V O § A 42/VPS/Př-TP/21/2021dodatek č. 1 - VS Česká Lípa a Kravaře o evidenci a přestupcích
I V O § A 41/VPS/Př-TP/35/2021dodatek č. 1 - VS Česká Lípa a Kozly o evidenci a přestupcích
I V O § A 40/VPS/Př-TP/20/2021dodatek č. 1-VS Česká Lípa a Horní Police o evidenci a přestupcích
I V O § A 39/VPS/Př/19/2021dodatek č. 1 - VS Česká Lípa a Horní Libchava o přestupcích
I V O § A 38/VPS/Př/34/2021dodatek č. 1 - VS Česká Lípa a Bohatice o přestupcích
I V O § A 37/VPS/Př-TP/33/2021dodatek č. 1 - VS Česká Lípa a Blíževedly o evidenci a přestupcích
I V O § A 36/VPS/Př/11/2021dodatek č. 1 - VS Železný Brod a Zásada o přestupcích
I V O § A 35/VPS/Př/14/2021dodatek č. 1 - VS Železný Brod a Vlastiboř o přestupcích
I V O § A 34/VPS/Př/10/2021dodatek č. 1 - VS Železný Brod a Skuhrov o přestupcích
I V O § A 33/VPS/Př/13/2021dodatek č. 1 - VS Železný Brod a Pěnčín o přestupcích
I V O § A 32/VPS/Př/9/2021dodatek č. 1 - VS Železný Brod a Loužnice o přestupcích
I V O § A 31/VPS/Př/8/2021dodatek č. 1 - VS Železný Brod a Koberovy o přestupcích
I V O § A 30/VPS/Př/12/2021dodatek č. 1 - VS Železný Brod a Jílové u Držkova o přestupcích
I V O § A 29/VPS/Př/32/2021dodatek č. 2 - VS Frýdlant a Višňová o přestupcích
I V O § A 28/VPS/Př/39/2021dodatek č. 2 - VS Frýdlant a Raspenava o přestupcích
I V O § A 27/VPS/Př/31/2021dodatek č. 2 - VS Frýdlant a Pertoltice o přestupcích
I V O § A 26/VPS/Př/28/2021dodatek č. 2 - VS Frýdlant a Kunratice o přestupcích
I V O § A 25/VPS/Př/30/2021dodatek č. 2 - VS Frýdlant a Krásný Les o přestupcích
I V O § A 24/VPS/Př/27/2021dodatek č. 2 - VS Frýdlant a Horní Řasnice o přestupcích
I V O § A 23/VPS/Př/16/2021dodatek č. 2 - VS Frýdlant a Heřmanice o přestupcích
I V O § A 22/VPS/Př/15/2021dodatek č. 2 - VS Frýdlant a Habartice o přestupcích
I V O § A 21/VPS/Př/18/2021dodatek č. 1 - VS Frýdlant a Dětřichov o přestupcích
I V O § A 20/VPS/Př/38/2021dodatek č. 2 - VS Frýdlant a Černousy o přestupcích
I V O § A 19/VPS/Př/29/2021dodatek č. 1 - VS Frýdlant a Bílý Potok o přestupcích
I V O § A 18/VPS/Př/7/2021dodatek č. 2 - VS Jilemnice a Svojek o přestupcích
I V O § A 17/VPS/Př/6/2021dodatek č. 2 - VS Jilemnice a Rokytnice nad Jizerou o přestupcích
I V O § A 16/VPS/Př/5/2021dodatek č. 2 - VS Jilemnice a Kruh o přestupcích
I V O § A 15/VPS/Př/4/2021dodatek č. 2 - VS Jilemnice a Jablonec nad Jizerou o přestupcích
I V O § A 14/VPS/Př/3/2021dodatek č. 2 - VS Jilemnice a Bukovina u Čisté o přestupcích
I V O § 13/VPS/TP/3/2021Jilemnice a Svojek o evidenci obyvatel
I V O § 12/VPS/TP/2/2021Jilemnice a Kruh o evidenci obyvatel
I V O § 11/VPS/TP/1/2021Jilemnice a Bukovina u Čisté o evidenci obyvatel
I V O § 10/VPS/OP/2/2021Chrastava a Bílý Kostel nad Nisou o obecní policii
I V O § A 9/VPS/ÚPČ/1/2021dodatek č. 2 - VS Rokytnice nad Jizerou a Paseky nad Jizerou o ÚPČ
I V O § A 8/VPS/Př/6/2021dodatek č. 1 - VS Nový Bor a Sloup v Čechách o přestupcích
I V O § A 7/VPS/Př/4/2021dodatek č. 3 - VS Nový Bor a Skalice u České Lípy o přestupcích
I V O § A 6/VPS/OP/8/2021dodatek č. 1 - VS Hrádek nad Nisou a Chotyně o obecní policii
I V O § A 5/VPS/Př/1/2021zrušení VS - Turnov a Frýdštejn o přestupcích
I V O § 4/VPS/OP/1/2021Semily a Chuchelna o obecní policii
I V O § 3/VPS/ÚPČ/2/2021Rokytnice nad Jizerou a Paseky nad Jizerou o územním plánování
I V O § 2/VPS/Př/5/2021Nový Bor a Skalice u České Lípy o přestupcích
I V O § 1/VPS/Př/2/2021Jablonec nad Nisou a Frýdštejn o přestupcích
I V O § A 29/VPS/Př/3/2020dodatek č. 1 - VS Nový Bor a Svojkov o přestupcích
I V O § 28/VPS/TP/1/2020Železný Brod a Zásada o evidenci obyvatel
I V O § 27/VPS/ZR/6/2020Chrastava a Kryštofovo Údolí o základních registrech
I V O § A 26/VPS/OP/5/2020dodatek č. 1 - VS Tanvald a Velké Hamry o obecní policii
I V O § A 25/VPS/Př/2/2020dodatek č. 1 - VS Nový Bor a Slunečná o přestupcích
I V O § A 24/VPS/Př/1/2020dodatek č. 1 - VS Nový Bor a Polevsko o přestupcích
I V O § D 23/VPS/OP/4/2020Tanvald a Smržovka o obecní policii
I V O § 22/VPS/OP/3/2020Tanvald a Plavy o obecní policii
I V O § 21/VPS/OP/2/2020Tanvald a Kořenov o obecní policii
I V O § 20/VPS/OP/6/2020Tanvald a Albrechtice v Jizerských horách o obecní policii
I V O § 19/VPS/OP/7/2020Semily a Slaná o obecní policii
I V O § A 18/VPS/OP/1/2020dodatek č. 3 - VS Liberec a Frýdlant o obecní policii
I V O § 17/VPS/ZR/4/2020Tanvald a Harrachov o základních registrech
I V O § 16/VPS/ZR/3/2020Chrastava a Oldřichov v Hájích o základních registrech
I V O § 15/VPS/ZR/2/2020Chrastava a Nová Ves o základních registrech
I V O § 14/VPS/OPK/1/2020Chrastava a Nová Ves o ochraně přírody a krajiny
I V O § 13/VPS/ZR/1/2020Chrastava a Mníšek o základních registrech
I V O § 12/VPS/ZR/5/2020Chrastava a Bílý Kostel nad Nisou o základních registrech
I V O § A 11/VPS/Př/100/2020dodatek č.1-VS Jablonec n/Nisou a Rychnov u Jablonce o přestupcích
I V O § A 10/VPS/Př/99/2020dodatek č. 3 - VS Jablonec nad Nisou a Rádlo o přestupcích
I V O § A 9/VPS/Př/98/2020dodatek č. 1 - VS Jablonec nad Nisou a Pulečný o přestupcích
I V O § A 8/VPS/Př/97/2020dodatek č. 1-VS Jablonec n/Nisou a Nová Ves n/Nisou o přestupcích
I V O § A 7/VPS/Př/96/2020dodatek č. 1- VS Jablonec nad Nisou a Maršovice o přestupcích
I V O § A 6/VPS/Př/95/2020dodatek č. 1- VS Jablonec nad Nisou a Lučany n/Nisou o přestupcích
I V O § A 5/VPS/Př/94/2020dodatek č. 1- VS Jablonec nad Nisou a Josefův Důl o přestupcích
I V O § A 4/VPS/Př/93/2020dodatek č. 4- VS Jablonec nad Nisou a Janov nad Niso o přestupcích
I V O § A 3/VPS/Př/92/2020dodatek č. 2 - VS Jablonec nad Nisou a Dalešice o přestupcích
I V O § A 2/VPS/Př/91/2020dodatek č. 3 - VS Jablonec nad Nisou a Bedřichov o přestupcích
I V O § D 1/VPS/Př/90/2020Nový Bor a Sloup v Čechách o přestupcích
I V O § A 145/VPS/Př/86/2019dodatek č. 2 -Jilemnice a Mříčná o přestupcích
I V O § A 144/VPS/Př/88/2019zrušení VS -Cvikov a Sloup v Čechách o přestupcích
I V O § 143/VPS/Př/89/2019Turnov a Olešnice o přestupcích
I V O § D 142/VPS/Př/87/2019Nový Bor a Svojkov o přestupcích
I V O § 141/VPS/TP/35/2019Jilemnice a Mříčná o evidenci obyvatel
I V O § 140/VPS/ZR/10/2019Železný Brod a Radčice o základních registrech
I V O § 139/VPS/TP/34/2019Železný Brod a Radčice o evidenci obyvatel
I V O § 138/VPS/Př/85/2019Železný Brod a Radčice o přestupcích
I V O § 137/VPS/ZR/9/2019Železný Brod a Líšný o základních registrech
I V O § 136/VPS/TP/32/2019Železný Brod a Líšný o evidenci obyvatel
I V O § D 135/VPS/Př/83/2019Železný Brod a Líšný o přestupcích
I V O § D 134/VPS/OP/10/2019Turnov a Malá Skála o obecní policii
I V O § 133/VPS/Př/82/2019Semily a Roztoky u Semil o přestupcích
I V O § 132/VPS/TP/33/2019Semily a Příkrý o evidenci obyvatel
I V O § 131/VPS/Př/84/2019Semily a Příkrý o přestupcích
I V O § A 130/VPS/Př/81/2019dodatek č. 1 - VS Tanvald a Kořenov o přestupcích
I V O § A 129/VPS/Př/80/2019dodatek č. 1 - VS Tanvald a Harrachov o přestupcích
I V O § A 128/VPS/Př/61/2019dodatek č. 1 - VS Tanvald a Desná o přestupcích
I V O § A 127/VPS/Př/78-TP/30/dodatek č. 1 - VS Tanvald a Albrechtice o přestupcích a evidenci
I V O § A 126/VPS/Př/23/2019dodatek č. 2 - VS Jilemnice a Vítkovice o o přestupcích
I V O § A 125/VPS/TP/29/2019dodatek č. 1 - VS Jilemnice a Vítkovice o o evidenci obyvatel
I V O § A 124/VPS/TP/23/2019dodatek č. 2 - VS Jilemnice a Víchová nad Jizerou o přestupcích
I V O § A 123/VPS/TP/23/2019dodatek č. 1 - VS Jilemnice a Víchová nad Jiz. o evidenci obyvatel
I V O § A 122/VPS/Př/67/2019dodatek č. 2 - VS Jilemnice a Studenec o přestupcích
I V O § A 121/VPS/TP/22/2019dodatek č. 1 - VS Jilemnice a Studenec o evidenci obyvatel
I V O § A 120/VPS/Př/66/2019dodatek č. 2 - VS Jilemnice a Roztoky u Jilemnice o o přestupcích
I V O § A 119/VPS/TP/21/2019dodatek č. 1-VS Jilemnice a Roztoky u Jilem. o o evidenci obyvatel
I V O § A 118/VPS/Př/75/2019dodatek č. 2- VS Jilemnice a Poniklá o o přestupcích
I V O § A 117/VPS/TP/28/2019dodatek č. 1- VS Jilemnice a Poniklá o evidenci obyvatel
I V O § A 116/VPS/Př/65/2019dodatek č. 2- VS Jilemnice a Peřimov o přestupcích
I V O § A 115/VPS/Př/74/2019dodatek č. 2- VS Jilemnice a Paseky nad Jizerou o přestupcích
I V O § A 114/VPS/Př/73/2019dodatek č. 2- VS Jilemnice a Martinice v Krkonoších o přestupcích
I V O § A 113/VPS/Př/73/2019dodatek č. 2- VS Jilemnice a Levínská Olešnice o přestupcích
I V O § A 112/VPS/TP/27/2019dodatek č. 1- VS Jilemnice a Levínská Olešnice o evidenci obyvatel
I V O § A 111/VPS/Př/72/2019dodatek č. 2 - VS Jilemnice a Jestřabí v Krkonoších o přestupcích
I V O § A 110/VPS/TP/26/2019dodatek č. 2 - VS Jilemnice a Horní Branná o přestupcích
I V O § A 109/VPS/TP/26/2019dodatek č. 1 - VS Jilemnice a Horní Branná o evidenci obyvatel
I V O § A 108/VPS/TP/25/2019dodatek č. 2 - VS Jilemnice a Horka u Staré Paky o přestupcích
I V O § A 107/VPS/TP/25/2019dodatek č. 1 - VS Jilemnice a Horka u St. Paky o evidenci obyvatel
I V O § A 106/VPS/Př/63/2019dodatek č. 2 - VS Jilemnice a Čistá u Horek o přestupcích
I V O § A 105/VPS/TP/20/2019dodatek č. 1 - VS Jilemnice a Čistá u Horek o evidenci obyvatel
I V O § A 104/VPS/Př/69/2019dodatek č. 2 - VS Jilemnice a Benecko o přestupcích
I V O § A 103/VPS/TP/24/2019dodatek č. 1 - VS Jilemnice a Benecko o evidenci obyvatel
I V O § 102/VPS/OP/8/2019Semily a Stružinec o obecní policii
I V O § 101/VPS/Př/77/2019Semily a Roprachtice o přestupcích
I V O § 100/VPS/TP/31/2019Semily a Bělá o evidenci obyvatel
I V O § 99/VPS/Dr/1/2019Rokytnice nad Jizerou a Paseky nad Jizerou o provozování drah
I V O § D 98/VPS/Př/79/2019Nový Bor a Slunečná o přestupcích
I V O § D 97/VPS/Př/60/2019Nový Bor a Polevsko o přestupcích
I V O § 96/VPS/TP/19/2019Jilemnice a Martinice v Krkonoších o evidenci obyvatel
I V O § D 95/VPS/Př/62/2019Jablonec nad Nisou a Nová Ves nad Nisou o přestupcích
I V O § 94/VPS/OP/9/2019Česká Lípa a Horní Libchava o obecní policii
I V O § A 93/VPS/OP/5/2019dodatek č. 2 - VS Liberec a Frýdlant o obecní policii
I V O § 92/VPS/ZR/6/2019Železný Brod a Zásada o základních registrech
I V O § D 91/VPS/Př/50/2019Železný Brod a Zásada o přestupcích
I V O § 90/VPS/ZR/7/2019Železný Brod a Pěnčín o základních registrech
I V O § 89/VPS/TP/12/2019Železný Brod a Pěnčín o evidenci obyvatel
I V O § D 88/VPS/Př/53/2019Železný Brod a Pěnčín o přestupcích
I V O § 87/VPS/ZR/5/2019Železný Brod a Loužnice o základních registrech
I V O § 86/VPS/TP/11/2019Železný Brod a Loužnice o evidenci obyvatel
I V O § D 85/VPS/Př/49/2019Železný Brod a Loužnice o přestupcích
I V O § D 84/VPS/Př/48/2019Železný Brod a Koberovy o přestupcích
I V O § 83/VPS/ZR/4/2019Železný Brod a Držkov o základních registrech
I V O § 82/VPS/TP/10/2019Železný Brod a Držkov o evidenci obyvatel
I V O § D 81/VPS/Př/47/2019Železný Brod a Držkov o přestupcích
I V O § 80/VPS/Př/52/2019Turnov a Tatobity o přestupcích
I V O § 79/VPS/Př/54/2019Tanvald a Jiřetín pod Bukovou o přestupcích
I V O § 78/VPS/OP/7/2019Stráž pod Ralskem a Brniště o obecní policii
I V O § 77/VPS/TP/14/2019Semily a Záhoří o evidenci obyvatel
I V O § 76/VPS/Př/56/2019Semily a Záhoří o přestupcích
I V O § 75/VPS/ZR/8/2019Semily a Slaná o základních registrech
I V O § 74/VPS/TP/17/2019Semily a Slaná o evidenci obyvatel
I V O § 73/VPS/Př/58/2019Semily a Slaná o přestupcích
I V O § 72/VPS/TP/15/2019Semily a Roprachtice o evidenci obyvatel
I V O § 71/VPS/TP/13/2019Semily a Jesenný o evidenci obyvatel
I V O § 70/VPS/Př/55/2019Semily a Jesenný o přestupcích
I V O § 69/VPS/TP/18/2019Semily a Bystrá nad Jizerou o evidenci obyvatel
I V O § 68/VPS/Př/59/2019Semily a Bystrá nad Jizerou o přestupcích
I V O § 67/VPS/TP/16/2019Semily a Bozkov o evidenci obyvatel
I V O § 66/VPS/Př/57/2019Semily a Bozkov o přestupcích
I V O § D 65/VPS/Př/51/2019,Jablonec nad Nisou a Josefův Důl o přestupcích
I V O § A 64/VPS/OP/6/2019Chrastava a Stráž nad Nisou o obecní policii
I V O § 63/VPS/ZR/3/2019Železný Brod a Jílové u Držkova o základních registrech
I V O § 62/VPS/TP/6/2019Železný Brod a Jílové u Držkova o evidenci obyvatel
I V O § D 61/VPS/Př/44/2019Železný Brod a Jílové u Držkova o přestupcích
I V O § 60/VPS/Př/37/2019Turnov a Žernov o přestupcích
I V O § R 59/VPS/Př/37/2019Turnov a Všeň o přestupcích
I V O § 58/VPS/Př/36/2019Turnov a Radimovice o přestupcích
I V O § 57/VPS/Př/35/2019Turnov a Přepeře o přestupcích
I V O § R 56/VPS/Př/34/2019Turnov a Loučky o přestupcích
I V O § 55/VPS/Př/33/2019Turnov a Ktová o přestupcích
I V O § 54/VPS/Př/32/2019Turnov a Klokočí o přestupcích
I V O § 53/VPS/TP/5/2019Stráž pod Ralskem a Hamr na Jezeře o evidenci obyvatel
I V O § 52/VPS/OP/2/2019Stráž pod Ralskem a Hamr na Jezeře o obecní policii
I V O § 51/VPS/TP/8/2019Semily a Libštát o evidenci obyvatel
I V O § 50/VPS/TP/4/2019Semily a Košťálov o evidenci obyvatel
I V O § 49/VPS/Př/46/2019Semily a Háje nad Jizerou o evidenci obyvatel
I V O § 48/VPS/Př/46/2019Semily a Háje nad Jizerou o přestupcích
I V O § 47/VPS/OP/4/2019Semily a Háje nad Jizerou o obecní policii
I V O § 46/VPS/TP/7/2019Semily a Benešov u Semil o evidenci obyvatel
I V O § 45/VPS/OP/3/2019Semily a Benešov u Semil o obecní policii
I V O § 44/VPS/Př/45/2019Semily a Benešov u Semil o přestupcích
I V O § D 43/VPS/Př/31/2019Jablonec nad Nisou a Lučany nad Nisou o přestupcích
I V O § 42/VPS/Př/43/2019Český Dub a Všelibice o přestupcích
I V O § 41/VPS/Př/42/2019Český Dub a Světlá o přestupcích
I V O § 40/VPS/Př/41/2019Český Dub a Hlavice o přestupcích
I V O § 39/VPS/Př/40/2019Český Dub a Cetenov o přestupcích
I V O § 38/VPS/Př/39/2019Český Dub a Bílá o přestupcích
I V O § A 37/VPS/ÚPČ/1/2019dodatek č. 1 - VS Rokytnice nad Jizerou a Paseky nad Jizerou o ÚPČ
I V O § 36/VPS/TP/2/2019Železný Brod a Vlastiboř o evidenci obyvatel
I V O § D 35/VPS/Př/22/2019Železný Brod a Vlastiboř o přestupcích
I V O § 34/VPS/ZR/1/2019Železný Brod a Skuhrov o základních registrech
I V O § 33/VPS/TP/1/2019Železný Brod a Skuhrov o evidenci obyvatel
I V O § D 32/VPS/Př/21/2019Železný Brod a Skuhrov o přestupcích
I V O § 31/VPS/Př/20/2019Turnov a Žďárek o přestupcích
I V O § 30/VPS/Př/30/2019Turnov a Vyskeř o přestupcích
I V O § 29/VPS/Př/19/2019Turnov a Vlastibořice o přestupcích
I V O § 28/VPS/Př/18/2019Turnov a Troskovice o přestupcích
I V O § 27/VPS/Př/17/2019Turnov a Sychrov o přestupcích
I V O § 26/VPS/Př/16/2019Turnov a Svijany o přestupcích
I V O § 25/VPS/Př/29/2019Turnov a Svijanský Újezd o přestupcích
I V O § 24/VPS/Př/15/2019Turnov a Soběslavice o přestupcích
I V O § 23/VPS/Př/28/2019Turnov a Rovensko pod Troskami o přestupcích
I V O § 22/VPS/Př/14/2019Turnov a Rakousy o přestupcích
I V O § 21/VPS/Př/13/2019Turnov a Radostná pod Kozákovem o přestupcích
I V O § 20/VPS/Př/12/2019Turnov a Příšovice o přestupcích
I V O § 19/VPS/Př/11/2019Turnov a Pěnčín o přestupcích
I V O § 18/VPS/Př/10/2019Turnov a Paceřice o přestupcích
I V O § 17/VPS/Př/27/2019Turnov a Ohrazenice o přestupcích
I V O § 16/VPS/Př/9/2019Turnov a Modřišice o přestupcích
I V O § 15/VPS/Př/26/2019Turnov a Mírová pod Kozákovem o přestupcích
I V O § 14/VPS/Př/8/2019Turnov a Malá Skála o přestupcích
I V O § 13/VPS/Př/7/2019Turnov a Lažany o přestupcích
I V O § 12/VPS/Př/6/2019Turnov a Kobyly o přestupcích
I V O § 11/VPS/Př/5/2019Turnov a Karlovice o přestupcích
I V O § 10/VPS/Př/25/2019Turnov a Kacanovy o přestupcích
I V O § 9/VPS/Př/24/2019Turnov a Jenišovice o přestupcích
I V O § 8/VPS/Př/4/2019Turnov a Hrubá Skála o přestupcích
I V O § 7/VPS/Př/3/2019Turnov a Holenice o přestupcích
I V O § D 6/VPS/Př/2/2019Turnov a Frýdštejn o přestupcích
I V O § 5/VPS/Př/1/2019Turnov a Čtveřín o přestupcích
I V O § 4/VPS/ZR/2/2019Semily a Chuchelna o základních registrech
I V O § 3/VPS/TP/3/2019Semily a Chuchelna o evidenci obyvatel
I V O § 2/VPS/Př/23/2019Semily a Chuchelna o přestupcích
I V O § 1/VPS/OP1/2019Česká Lípa a Velenice o obecní policii
I V O § 27/VPS/ZR/7/2018Lomnice nad Popelkou a Veselá o základních registrech
I V O § 26/VPS/TP/5/2018Lomnice nad Popelkou a Veselá o evidenci obyvatel
I V O § 25/VPS/Př/8/2018Lomnice nad Popelkou a Veselá o přestupcích
I V O § 24/VPS/ZR/5/2018Lomnice nad Popelkou a Syřenov o evidenci obyvatel
I V O § 23/VPS/TP/4/2018Lomnice nad Popelkou a Syřenov o evidenci obyvatel
I V O § 22/VPS/Př/6/2018Lomnice nad Popelkou a Syřenov o přestupcích
I V O § 21/VPS/ZR/4/2018Lomnice nad Popelkou a Stružinec o základních registrech
I V O § 20/VPS/TP/3/2018Lomnice nad Popelkou a Stružinec o evidenci obyvatel
I V O § 19/VPS/Př/4/2018Lomnice nad Popelkou a Stružinec o přestupcích
I V O § 18/VPS/ZR/3/2018Lomnice nad Popelkou a Nová Ves nad Popelkou o zákl. registrech
I V O § 17/VPS/TP/2/2018Lomnice nad Popelkou a Nová Ves nad Popelkou o evidenci obyvatel
I V O § 16/VPS/Př/3/2018Lomnice nad Popelkou a Nová Ves nad Popelkou o přestupcích
I V O § 15/VPS/Př/5/2018Lomnice nad Popelkou a Libštát o přestupcích
I V O § 14/VPS/ZR/2/2018Lomnice nad Popelkou a Košťálov o základních registrech
I V O § 13/VPS/Př/2/2018Lomnice nad Popelkou a Košťálov o přestupcích
I V O § 12/VPS/TP/2/2018Lomnice nad Popelkou a Bradlecká Lhota o evidenci obyvatel
I V O § 11/VPS/Př/1/2018Lomnice nad Popelkou a Bradlecká Lhota o přestupcích
I V O § 10/VPS/ZR/6/2018Lomnice nad Popelkou a Bělá o základních registrech
I V O § 9/VPS/Př/7/2018Lomnice nad Popelkou a Bělá o přestupcích
I V O § 8/VPS/OP/6/2018Tanvald a Jiřetín pod Bukovou o obecní policii
I V O § A 7/VPS/OP/5/2018dodatek č. 1 - VS Jablonec nad Nisou a Maršovice o obecní policii
I V O § 6/VPS/OP/4/2018Česká Lípa a Kvítkov o obecní policii
I V O § A 5/VPS/OP/3/2018dodatek č. 1 - VS Liberec a Frýdlant o obecní policii
I V O § 4/VPS/ZR/1/2018Semily a Slaná o základních registrech
I V O § 3/VPS/OP/12/2018Turnov a obcí Malá Skála o obecní policii
I V O § 2/VPS/OP/12/2018Hrádek nad Nisou a Chotyně o obecní policii
I V O § 1/VPS/OP/12/2018 Česká Lípa a Zahrádky o obecní policii
I V O § 59/VPS/TP/3/2017 Česká Lípa a Holany o evidenci obyvatel
I V O § A 58/VPS/OP/9/2017_zruzrušení VS - Desná a Plavy o obecní policii
I V O § A 57/VPS/OP/6/2017_zruzrušení VS - Desná a Kořenov o obecní policii
I V O § D 56/VPS/OP/8/2017Jablonec nad Nisou a Maršovice o obecní policii
I V O § 55/VPS/OP/11/2017Desná a Plavy o obecní policii
I V O § 54/VPS/OP/10/2017Desná a Kořenov o obecní policii
I V O § 53/VPS/OP/7/2017Desná a Harrachov o obecní policii
I V O § A 51/VPS/6/2017dodatek č. 1 - VS Kamenický Šenov a Prysk o přestupcích
I V O § A 50/VPS/6/2017dodatek č. 1 - VS Jilemnice a Vítkovice v Krkonoších o přestupcích
I V O § A 49/VPS/6/2017dodatek č. 1 - VS Jilemnice a Víchová nad Jizerou o přestupcích
I V O § A 48/VPS/6/2017dodatek č. 1 - VS Jilemnice a Svojek o přestupcích
I V O § A 47/VPS/6/2017dodatek č. 1 - VS Jilemnice a Studenec o přestupcích
I V O § A 46/VPS/6/2017dodatek č. 1 - VS Jilemnice a Roztoky u Jilemnice o přestupcích
I V O § A 45/VPS/6/2017dodatek č. 1 - VS Jilemnice a Rokytnice nad Jizerou o přestupcích
I V O § A 44/VPS/6/2017dodatek č. 1 - VS Jilemnice a Poniklá o přestupcích
I V O § A 43/VPS/6/2017dodatek č. 1 - VS Jilemnice a Peřimov o přestupcích
I V O § A 42/VPS/6/2017dodatek č. 1 - VS Jilemnice a Paseky nad Jizerou o přestupcích
I V O § A 41/VPS/6/2017dodatek č. 1 - VS Jilemnice a Mříčná o přestupcích
I V O § A 40/VPS/6/2017dodatek č. 1 - VS Jilemnice a Jestřabí v Krkonoších o přestupcích
I V O § A 39/VPS/6/2017dodatek č. 1 - VS Jilemnice a Jablonec nad Jizerou o přestupcích
I V O § A 38/VPS/6/2017dodatek č. 1 - VS Jilemnice a Horní Branná o přestupcích
I V O § A 37/VPS/6/2017dodatek č. 1 - VS Jilemnice a Horka u Staré Paky o přestupcích
I V O § A 36/VPS/6/2017dodatek č. 1 - VS Jilemnice a Čistá u Horek o přestupcích
I V O § A 35/VPS/6/2017dodatek č. 1 - VS Jilemnice a Bukovina u Čisté o přestupcích
I V O § A 34/VPS/6/2017dodatek č. 1 - VS Jilemnice a Benecko o přestupcích
I V O § A 33/VPS/6/2017dodatek č. 1 - VS Dubá a Tuhaň o přestupcích
I V O § A 32/VPS/6/2017dodatek č. 1 - VS Dubá a Jestřebí o přestupcích
I V O § A 31/VPS/6/2017dodatek č. 1 - VS Dubá a Chlum o přestupcích
I V O § A 30/VPS/6/2017dodatek č. 1 - VS Cvikov a Svor o přestupcích
I V O § A 29/VPS/6/2017dodatek č. 1 - VS Cvikov a Svojkov o přestupcích
I V O § A D 28/VPS/6/2017dodatek č. 1 - VS Cvikov a Sloup v Čechách o přestupcích
I V O § A 27/VPS/6/2017dodatek č. 1 - VS Cvikov a Radvanec o přestupcích
I V O § A 26/VPS/6/2017dodatek č. 1 - VS Cvikov a Mařenice o přestupcích
I V O § A 25/VPS/6/2017dodatek č. 1 - VS Cvikov a Kunratice u Cvikova o přestupcích
I V O § A 24/VPS/6/2017dodatek č. 1 - VS Cvikov a Krompach o přestupcích
I V O § 23/VPS/6/2017Jablonec nad Nisou a Maršovice o základních registrech
I V O § 22/VPS/6/2017Jablonec nad Nisou a Dalešice o základních registrech
I V O § 21/VPS/6/2017Cvikov a Chotovice o přestupcích
I V O § A 52/VPS/6/2017dodatek č. 1 - VS Velké Hamrry a Zlatá Olešnice o přestupcících
I V O § A 20/VPS/6/2017dodatek č. 1 - VS Velké Hamry a Plavy o přestupcích
I V O § A 19/VPS/6/2017dodatek č. 1 - VS Stráž pod Ralskem a Hamr na Jezeře o přestupcích
I V O § A 18/VPS/6/2017dodatek č. 1 - VS Jilemnice a Martinice v Krkonoších o přestupcíc
I V O § A 17/VPS/6/2017dodatek č. 1 - VS Jilemnice a Levínská Olešnice o přestupcích
I V O § A 16/VPS/6/2017dodatek č. 1 - VS Jilemnice a Kruh o přestupcích
I V O § A 15/VPS/OP/4/2017_zruzrušení VS - Desná a Harrachov o obecní policii
I V O § A 14/VPS/OP/3/2017_zruzrušení VS- Desná a Albrechtice v Jizerských horách o obec.policii
I V O § D 13/VPS/3/2017Desná a Albrechtice v Jizerských horách o obecní policii
I V O § A 12/VPS/3/2017dodatek č. 1 - VS Stráž pod Ralskem a Dubnice o přestupcích
I V O § A 11/VPS/2/2017dodatek č. 1 - VS Stráž pod Ralskem a obcí Brniště o přestupcích
I V O § A 10/VPS/4/2017dodatek č. 2 - VS Nový Bor a Skalice u České Lípy o přestupcích
I V O § A 9/VPS/PK/2/2017_zrušzrušení VS - Mimoň a Pertoltice pod Ralskem o pozem. komunikacích
I V O § A 8/VPS/PK/1/2017_zrušzrušení VS - Mimoň a Brniště o pozemních komunikacích
I V O § A 7/VPS/OP/2/2017_zrušzrušení VS - Mimoň a Bohatice o obecní policii
I V O § 6/VPS/1/2017Turnov a Všeň o přestupcích
I V O § 5/VPS/TP/2/2017Česká Lípa a Zahrádky o evidenci obyvatel
I V O § 4/VPS/OP/1/2017Mimoň a Noviny pod Ralskem o obecní policii
I V O § D 3/VPS/TP/1/2017Jilemnice a Benecko o evidenci obyvatel
I V O § D 2/VPS/11/2017Dubá a Chlum o přestupcích
I V O § 1/VPS/OP/5/2017Cvikov a Svor o obecní policii
I V O § A 32/VPS/6/2016dodatek č. 1 k VS - Doksy a Ždírec o přestupcích
I V O § A 31/VPS/10/2016dodatek č. 1 k VS - Doksy a Skalka u Doks o přestupcích
I V O § A 30/VPS/7/2016dodatek č. 1 k VS - Doksy a Okna o přestupcích
I V O § A 29/VPS/5/2016dodatek č. 1 k VS - Doksy a Luka o přestupcích
I V O § A 28/VPS/9/2016dodatek č. 1 k VS - Doksy a Bezděz o přestupcích
I V O § A 27/VPS/8/2016_zrušzrušení VS - Doksy a Chlum o přestupcích
I V O § D 26/VPS/OP/3/2016Tanvald a Velké Hamry o obecní policii
I V O § D 25/VPS/ÚPČ/1/2016Rokytnice nad Jizerou a Paseky nad Jizerou o územně plán. činnosti
I V O § 24/VPS/PK/9/2016Chrastava a Nová Ves o pozemních komunikacích
I V O § 23/VPS/OP/4/2016Hrádek nad Nisou a Rynoltice o obecní policii
I V O § 22/VPS/PK/11/2016Hrádek nad Nisou a Rynoltice o pozemních komunikacích
I V O § 21/VPS/PK/10/2016Česká Lípa a Dubnice o pozemních komunikacích
I V O § A 20/VPS/3/2016dodatek č. 1 k VS - Doksy a Vrchovany o přestupcích
I V O § A 19/VPS/2/2016dodatek č. 1 k VS - Doksy a Tachov o přestupcích
I V O § A 18/VPS/4/2016dodatek č. 1 k VS - Doksy a Blatce o přestupcích
I V O § 17/VPS/OP/2/2016Rychnov u Jablonce nad Nisou a Dalešice o obecní policii
I V O § D 16/VPS/PK/7/2016Mimoň a Pertoltice pod Ralskem o pozemních komunikacích
I V O § 15/VPS/PK/8/2016Liberec a Hodkovice nad Mohelkou o pozemních komunikacích
I V O § 14/VPS/PK/5/2016Semily a Lomnice nad Popelkou o pozemních komunikacích
I V O § 13/VPS/PK/5/2016Chrastava a Bílý Kostel nad Nisou o pozemních komunikacích
I V O § 12/VPS/ZR/1/2016Železný Brod a Líšný o zápisu údajů do informačního systému
I V O § 11/VPS/TP/1/2016Železný Brod a Líšný o evidenci obyvatel
I V O § 10/VPS/1/2016Železný Brod a Líšný o přestupcích
I V O § D 9/VPS/PK/2/2016Mimoň a Brniště o pozemních komunikacích
I V O § D 8/VPS/OP/1/2016Liberec a Frýdlant o obecní policii
I V O § 7/VPS/PK/3/2016Chrastava a Oldřichov v Hájích o pozemních komunikacích
I V O § 6/VPS/PK/1/2016Chrastava a Mníšek o pozemních komunikacích
I V O § 5/VPS/TP/2/2016Česká Lípa a Volfartice o evidenci obyvatel
I V O § 4/VPS/PK/4/2016Česká Lípa a Volfartice o pozemních komunikacích
I V O § A 3/VPS/OP/8/2016dod. č. 2 k VS mezi Hrádkem nad Nisou a Chotyní o obecní policii
I V O § D 2/VPS/107/2016Velké Hamry a Zlatá Olešnice o přestupcích
I V O § D 1/VPS/108/2016Velké Hamry a Plavy o přestupcích
I V O § A 180/VPS/104/2015dod. č. 1 k VS mezi Mimoní a Novinami pod Ralskem o přestupcích
I V O § 179/VPS/104/2015Rokytnice n. Jizerou a Paseky n. Jiz. o územně plánovací činnosti
I V O § D 178/VPS/104/2015Jilemnice a Poniklá o evidenci obyvatel
I V O § 177/VPS/104/2015Český Dub a Cetenov o přestupcích
I V O § 176/VPS/104/2015Liberec a Janův Důl o přestupcích
I V O § D 175/VPS/TP/24/2015Jilemnice a Vítkovice v Krkonoších o evidenci obyvatel
I V O § D 174/VPS/102/2015Jilemnice a Vítkovice v Krkonoších o přestupcích
I V O § D 173/VPS/TP/31/2015Jilemnice a Víchová nad Jizerou o evidenci obyvatel
I V O § D 172/VPS/103/2015Jilemnice a Svojek o přestupcích
I V O § D 171/VPS/TP/30/2015Jilemnice a Studenec o evidenci obyvatel
I V O § D 170/VPS/TP/28/2015Jilemnice a Roztoky u Jilemnice o evidenci obyvatel
I V O § D 169/VPS/TP/27/2015Jilemnice a Levínská Olešnice o evidenci obyvatel
I V O § D 168/VPS/TP/25/2015Jilemnice a Horní Branná o evidenci obyvatel
I V O § D 167/VPS/TP/26/2015Jilemnice a Horka u Staré Paky o evidenci obyvatel
I V O § D 166/VPS/TP/29/2015Jilemnice a Čistá u Horek o evidenci obyvatel
I V O § 165/VPS/101/2015Chrastava a Zdislava o přestupcích
I V O § 164/VPS/ZR/16/2015Doksy a Okna o zápisu údajů do informačního systému
I V O § A 163/VPS/90/2015dod. č. 1 k VS mezi Novým Borem a Skalicí u České Lípy o přestup.
I V O § 162/VPS/92/2015Liberec a Osečná o přestupcích
I V O § 161/VPS/94/2015Liberec a Křižany o přestupcích
I V O § D 160/VPS/96/2015Jilemnice a Roztoky u Jilemnice o přestupcích
I V O § D 159/VPS/100/2015Jilemnice a Peřimov o přestupcích
I V O § D 158/VPS/98/2015Jilemnice a Mříčná o přestupcích
I V O § D 157/VPS/97/2015Jilemnice a Levínská Olešnice o přestupcích
I V O § 156/VPS/93/2015Jilemnice a Jablonec nad Jizerou o přestupcích
I V O § D 155/VPS/91/2015Jilemnice a Horka u Staré Paky o přestupcích
I V O § D 154/VPS/99/2015Jilemnice a Bukovina u Čisté o přestupcích
I V O § D 153/VPS/95/2015Jilemnice a Benecko o přestupcích
I V O § D 152/VPS/89/2015Frýdlant a Dětřichov o přestupcích
I V O § 151/VPS/ZR/15/2015Doksy a Ždírec o zápisu údajů do informačního systému
I V O § A 150/VPS/87/2015_zrušzrušení VS o přestupcích mezi Osečnou a Zdislavou
I V O § A 149/VPS/84/2015_zrušzrušení VS o přestupcích mezi Osečnou a Světlou pod Ještědem
I V O § A 148/VPS/86/2015_zrušzrušení VS o přestupcích mezi Osečnou a Křižanami
I V O § A 147/VPS/85/2015_zrušzrušení VS o přestupcích mezi Osečnou a Cetenovem
I V O § R 146/VPS/83/2015Železný Brod a Koberovy o přestupcích
I V O § 145/VPS/OP/7/2015Stráž pod Ralskem a Hamr na Jezeře o obecní policii
I V O § 144/VPS/82/2015Semily a Bystrá nad Jizerou o přestupcích
I V O § 143/VPS/TP/22/2015Semily a Bystrá nad Jizerou o evidenci obyvatel
I V O § 142/VPS/TP/23/2015Semily a Bělá o evidenci obyvatel
I V O § 141/VPS/ZR/13/2015Lomnice nad Popelkou a Veselá o zápisu údajů do inform. systému
I V O § 140/VPS/ZR/14/2015Lomnice nad Popelkou a Stružinec o zápisu údajů do inform. systému
I V O § 139/VPS/TP/6/2015Lomnice nad Popelkou a Bradlecká Lhota o evidenci obyvatel
I V O § D 138/VPS/81/2015Jablonec nad Nisou a Rychnov u Jablonce nad Nisou o přestupcích
I V O § 137/VPS/ZR/10/2015Doksy a Vrchovany o zápisu údajů do informačního systému
I V O § D 136/VPS/80/2015Doksy a Vrchovany o přestupcích
I V O § 135/VPS/ZR/12/2015Doksy a Tachov o zápisu údajů do informačního systému
I V O § 134/VPS/ZR/11/2015Doksy a Bezděz o zápisu údajů do informačního systému
I V O § 133/VPS/88/2015Český Dub a Světlá pod Ještědem o přestupcích
I V O § 132/VPS/OP/6/2015Cvikov a Radvanec o obecní policii
I V O § 61/VPS/32/2015Železný Brod a Skuhrov o přestupcích
I V O § 60/VPS/TP/4/2015Železný Brod a Skuhrov o evidenci obyvatel
I V O § 59/VPS/ZR/3/2015Železný Brod a Skuhrov o zápisu údajů do informačního systému
I V O § R 58/VPS/ZR/2/2015Železný Brod a Radčice o zápisu údajů do informačního systému
I V O § R 57/VPS/31/2015Železný Brod a Radčice o přestupcích
I V O § 56/VPS/TP/3/2015Železný Brod a Radčice o evidenci obyvatel
I V O § 55/VPS/33/2015Železný Brod a Držkov o přestupcích
I V O § 54/VPS/TP/5/2015Železný Brod a Držkov o evidenci obyvatel
I V O § 53/VPS/ZR/4/2015Železný Brod a Držkov o zápisu údajů do informačního systému
I V O § 52/VPS/23/2015Turnov a Žďárek o přestupcích
I V O § 51/VPS/22/2015Turnov a Troskovice o přestupcích
I V O § 50/VPS/21/2015Turnov a Svijany o přestupcích
I V O § 49/VPS/20/2015Turnov a Svijanský Újezd o přestupcích
I V O § 48/VPS/19/2015Turnov a Soběslavice o přestupcích
I V O § 47/VPS/18/2015Turnov a Rovensko pod Troskami o přestupcích
I V O § 46/VPS/17/2015Turnov a Rakousy o přestupcích
I V O § 45/VPS/16/2015Turnov a Radostná pod Kozákovem o přestupcích
I V O § 44/VPS/15/2015Turnov a Radimovice o přestupcích
I V O § 43/VPS/14/2015Turnov a Příšovice o přestupcích
I V O § 42/VPS/13/2015Turnov a Přepeře o přestupcích
I V O § 41/VPS/12/2015Turnov a Pěnčín o přestupcích
I V O § 40/VPS/11/2015Turnov a Ohrazenice o přestupcích
I V O § 39/VPS/10/2015Turnov a Modřišice o přestupcích
I V O § 38/VPS/9/2015Turnov a Mírová pod Kozákovem o přestupcích
I V O § 37/VPS/8/2015Turnov a Malá Skála o přestupcích
I V O § 36/VPS/7/2015Turnov a Lažany o přestupcích
I V O § 35/VPS/6/2015Turnov a Kobyly o přestupcích
I V O § 34/VPS/5/2015Turnov a Kacanovy o přestupcích
I V O § 33/VPS/4/2015Turnov a Jenišovice o přestupcích
I V O § 32/VPS/3/2015Turnov a Holenice o přestupcích
I V O § 31/VPS/2/2015Turnov a Frýdštejn o přestupcích
I V O § 30/VPS/TP/1/2015Stráž pod Ralskem a Hamr na Jezeře o evidenci obyvatel
I V O § D 29/VPS/24/2015Stráž pod Ralskem a Hamr na Jezeře o přestupcích
I V O § D 28/VPS/25/2015Stráž pod Ralskem a Dubnice o přestupcích
I V O § 27/VPS/OP/1/2015Stráž pod Ralskem a Brniště o obecní policii
I V O § D 26/VPS/26/2015Stráž pod Ralskem a Brniště o přestupcích
I V O § 25/VPS/29/2015Lomnice nad Popelkou a Veselá o přestupcích
I V O § 24/VPS/ZR/1/2015Lomnice nad Popelkou a Nová Ves o zápisu údajů do inform. systému
I V O § 23/VPS/TP/2/2015Lomnice nad Popelkou a Nová Ves o evidenci obyvatel
I V O § 22/VPS/30/2015Lomnice nad Popelkou a Nová Ves o přestupcích
I V O § D 21/VPS/28/2015Jilemnice a Poniklá o přestupcích
I V O § D 20/VPS/27/2015Jilemnice a Martinice v Krkonoších o přestupcích
I V O § A 131/VPS/135/2015dodatek č. 2 k VS mezi Turnovem a Příšovicemi o obecní policii
I V O § A 130/VPS/208/2015dodatek č. 2 k VS mezi Libercem a Frýdlantem o obecní policii
I V O § 129/VPS/85/2015Železný Brod a Zásada o přestupcích
I V O § 128/VPS/86/2015Železný Brod a Zásada o zápisu údajů do informačního systému
I V O § 127/VPS/161/2015Železný Brod a Vlastiboř o evidenci obyvatel
I V O § 126/VPS/159/2015Železný Brod a Vlastiboř o přestupcích
I V O § 125/VPS/90/2015Železný Brod a Pěnčín o přestupcích
I V O § 124/VPS/92/2015Železný Brod a Pěnčín o zápisu údajů do informačního systému
I V O § 123/VPS/91/2015Železný Brod a Pěnčín o evidenci obyvatel
I V O § 122/VPS/137/2015Železný Brod a Loužnice o přestupcích
I V O § 121/VPS/138/2015Železný Brod a Loužnice o evidenci obyvatel
I V O § 120/VPS/139/2015Železný Brod a Loužnice o zápisu údajů do informačního systému
I V O § 119/VPS/89/2015Železný Brod a Jílové u Držkova o zápisu údajů do inform. systému
I V O § 118/VPS/87/2015Železný Brod a Jílové u Držkova o přestupcích
I V O § 117/VPS/88/2015Železný Brod a Jílové u Držkova o evidenci obyvatel
I V O § 116/VPS/70/2015Turnov a Žernov o přestupcích
I V O § 115/VPS/141/2015Turnov a Vyskeř o přestupcích
I V O § 114/VPS/97/2015Turnov a Vlastibořice o přestupcích
I V O § 113/VPS/97/2015Turnov a Tatobity o přestupcích
I V O § 112/VPS/97/2015Turnov a Sychrov o přestupcích
I V O § 111/VPS/69/2015Turnov a Paceřice o přestupcích
I V O § 110/VPS/96/2015Turnov a Olešnice o přestupcích
I V O § 109/VPS/95/2015Turnov a Loučky o přestupcích
I V O § 108/VPS/94/2015Turnov a Ktová o přestupcích
I V O § 107/VPS/93/2015Turnov a Klokočí o přestupcích
I V O § 106/VPS/68/2015Turnov a Karlovice o přestupcích
I V O § 105/VPS/67/2015Turnov a Hrubá Skála o přestupcích
I V O § 104/VPS/140/2015Turnov a Čtveřín o přestupcích
I V O § 103/VPS/116/2015Semily a Záhoří o evidenci obyvatel
I V O § 102/VPS/115/2015Semily a Záhoří o přestupcích
I V O § 101/VPS/114/2015Semily a Slaná o evidenci obyvatel
I V O § 100/VPS/113/2015Semily a Slaná o přestupcích
I V O § 99/VPS/194/2015Semily a Roztoky u Semil o přestupcích
I V O § 98/VPS/112/2015Semily a Roprachtice o evidenci obyvatel
I V O § 97/VPS/199/2015Semily a Příkrý o přestupcích
I V O § 96/VPS/200/2015Semily a Příkrý o evidenci obyvatel
I V O § 95/VPS/111/2015Semily a Libštát o evidenci obyvatel
I V O § 94/VPS/110/2015Semily a Košťálov o evidenci obyvatel
I V O § 93/VPS/109/2015Semily a Jesenný o evidenci obyvatel
I V O § 92/VPS/108/2015Semily a Jesenný o přestupcích
I V O § 91/VPS/107/2015Semily a Chuchelna o evidenci obyvatel
I V O § 90/VPS/106/2015Semily a Chuchelna o přestupcích
I V O § 89/VPS/104/2015Semily a Háje nad Jizerou o přestupcích
I V O § 88/VPS/198/2015Semily a Háje nad Jizerou o obecní policii
I V O § 87/VPS/105/2015Semily a Háje nad Jizerou o evidenci obyvatel
I V O § 86/VPS/103/2015Semily a Bozkov o evidenci obyvatel
I V O § 85/VPS/102/2015Semily a Bozkov o přestupcích
I V O § 84/VPS/100/2015Semily a Benešov u Semil o přestupcích
I V O § 83/VPS/101/2015Semily a Benešov u Semil o evidenci obyvatel
I V O § 82/VPS/196/2015Semily a Benešov u Semil o obecní policii
I V O § 81/VPS/72/2015Lomnice nad Popelkou a Košťálov o přestupcích
I V O § 80/VPS/77/2015Lomnice nad Popelkou a Bradlecká Lhota o přestupcích
I V O § 79/VPS/71/2015Lomnice nad Popelkou a Bělá o přestupcích
I V O § 78/VPS/132/2015Kamenický Šenov a Slunečná o přestupcích
I V O § D 77/VPS/133/2015Kamenický Šenov a Prysk o přestupcích
I V O § 76/VPS/144/2015Kamenický Šenov a Polevsko o přestupcích
I V O § D 75/VPS/82/2015Jilemnice a Víchová nad Jizerou o přestupcích
I V O § D 74/VPS/83/2015Jilemnice a Studenec o přestupcích
I V O § D 73/VPS/84/2015Jilemnice a Rokytnice nad Jizerou o přestupcích
I V O § D 72/VPS/131/2015Jilemnice a Paseky nad Jizerou o přestupcích
I V O § D 71/VPS/130/2015Jilemnice a Kruh o přestupcích
I V O § D 70/VPS/193/2015Jilemnice a Jestřabí v Krkonoších o přestupcích
I V O § D 69/VPS/129/2015Jilemnice a Horní Branná o přestupcích
I V O § D 68/VPS/128/2015Jilemnice a Čistá u Horek o přestupcích
I V O § R D 67/VPS/203/2015Dubá a Tuhaň o přestupcích
I V O § 66/VPS/204/2015Dubá a Tuhaň o zápisu údajů do informačního systému
I V O § D 65/VPS/76/2015Dubá a Jestřebí o přestupcích
I V O § 64/VPS/119/2015Český Dub a Všelibice o přestupcích
I V O § 63/VPS/118/2015Český Dub a Hlavice o přestupcích
I V O § 62/VPS/117/2015Český Dub a Bílá o přestupcích
I V O § R 10/VPS/OP/2/2014Rychnov u Jablonce nad Nisou a Pulečný o obecní policii
I V O § A 19/VPS/9/2015dod. č. 4 k VS mezi Smržovkou a Lučanami nad Nisou o přestupcích
I V O § A 18/VPS/18/2015dod. č. 4 k VS mezi Smržovkou a Josefovým Dolem o přestupcích
I V O § A 17/VPS/7/2015dod. č. 4 k VS mezi Smržovkou a Novou Vsí o přestupcích
I V O § 16/VPS/1/2015Vysoké nad Jizerou a Roprachtice o přestupcích
I V O § A 15/VPS/ÚPČ/1_zruš.Stráž pod Ralskem a Ralsko o ukončení VS o stavebním úřadu
I V O § 14/VPS/Dr/1/2015Rokytnice nad Jizerou a Paseky o drahách
I V O § 13/VPS/TP/3/2015Lomnice nad Popelkou a Stružinec o evidenci obyvatel
I V O § 12/VPS/TP/2/2015Lomnice nad Popelkou a Syřenov o evidenci obyvatel
I V O § 11/VPS/ZR/1/2015Lomnice nad Popelkou a Syřenov o zápisu údajů do inform. systému
I V O § 10/VPS/10/2015Lomnice nad Popelkou a Syřenov o přestupcích
I V O § 9/VPS/12/2015Lomnice nad Popelkou a Stružinec o přestupcích
I V O § 8/VPS/11/2015Lomnice nad Popelkou a Libštát o přestupcích
I V O § 7/VPS/TP/4/2015Jablonné v Podještědí a Janovice o evidenci obyvatel
I V O § 6/VPS/17/2015Chrastava a Oldřichov v Hájích o přestupcích
I V O § 5/VPS/15/2015Chrastava a Nová Ves o přestupcích
I V O § 4/VPS/14/2015Chrastava a Mníšek o přestupcích
I V O § 3/VPS/13/2015Chrastava a Kryštofovo Údolí o přestupcích
I V O § 2/VPS/16/2015Chrastava a Bílý Kostel nad Nisou o přestupcích
I V O § R D 1/VPS/6/2015Cvikov a Svor o přestupcích
I V O § 9/VPS/TP/1/2014Cvikov a Mařenice o evidenci obyvatel
I V O § A 8/VPS/2_zruš./2014o zrušení VS mezi Zákupami a Velenicemi o přestupcích
I V O § A 7/VPS/1_zruš./2014o zrušení VS mezi Zákupami a Bohaticemi o přestupcích
I V O § A 6/VPS/OP/1/2014dodatek č. 1 k VS mezi Libercem a Frýdlantem o obecní policii
I V O § 5/VPS/5/2014Česká Lípa a Zákupy o přestupcích
I V O § 4/VPS/4/2014Česká Lípa a Velenice o přestupcích
I V O § D 3/VPS/3/2014Česká Lípa a Bohatice o přestupcích
I V O § A 2/VPS/OP/7/2014dod. č. 1 k VS mezi Hrádkem nad Nisou a Chotyní o obecní policii
I V O § A 1/VPS/OP/6/2014dod. č. 1 k VS mezi Hrádkem n. Nisou a Bílým Kostelem n. Nisou
I V O § A 38/VPS/OP/5/2013dodatek č. 1 k VS mezi Turnovem a Příšovicemi o obecní policii
I V O § D 37/VPS/OP/2/2013Turnov a Mírová pod Kozákovem o obecní policii
I V O § 36/VPS/OP/3/2013Semily a Háje nad Jizerou o obecní policii
I V O § 35/VPS/ÚPČ/1/2013Rokytnice nad Jizerou a Jablonec nad Jizerou o územním plánování
I V O § D 34/VPS/OP/4/2013Desná a Harrachov o obecní policii a o přestupcích
I V O § D 33/VPS/3/2013Nový Bor a Skalice u České Lípy o přestupcích
I V O § 32/VPS/5/2013Mimoň a Pertoltice pod Ralskem o přestupcích
I V O § D 31/VPS/4/2013Cvikov a Svojkov o přestupcích
I V O § 30/VPS/TP/2/2013Stráž pod Ralskem a Hamr na Jezeře o evidenci obyvatel
I V O § D 29/VPS/2/2013Jablonec nad Nisou a Pulečný o přestupcích
I V O § 28/VPS/TP/3/2013Česká Lípa a Tuhaň o evidenci obyvatel
I V O § 27/VPS/TP/1Mimoň a Velký Valtinov o evidenci obyvatel
I V O § D 26/VPS/OP/1Liberec a Frýdlant o obecní policii
I V O § 25/VPS/1/2013Český Dub a Hlavice o přestupcích
I V O § A 24/VPS/24/2013dodatek k VS o přestupcích mezi Smržovkou a Novou Vsí nad Nisou
I V O § A 23/VPS/26/2013dodatek k VS o přestupcích mezi Smržovkou a Lučanami nad Nisou
I V O § A 22/VPS/25/2013dodatek k VS o přestupcích mezi Smržovkou a Josefovým Dolem
I V O § 21/VPS/ZR/8/2013Železný Brod a Držkov o zápisu údajů do informačního systému
I V O § 20/VPS/OP/8/2013Rychnov u Jablonce nad Nisou a Rádlo o obecní policii
I V O § 19/VPS/21/2013Lomnice nad Popelkou a Libštát o přestupcích
I V O § 18/VPS/TP/14/2013Lomnice nad Popelkou a Bradlecká Lhota o evidenci obyvatel
I V O § 17/VPS/20/2013Lomnice nad Popelkou a Bradlecká Lhota o přestupcích
I V O § D 16/VPS/13/2013Česká Lípa a Žandov o přestupcích
I V O § D 15/VPS/18/2013Česká Lípa a Zahrádky o přestupcích
I V O § D 14/VPS/23/2013Česká Lípa a Volfartice o přestupcích
I V O § D 13/VPS/16/TP/11/2013Česká Lípa a Stvolínky o evidenci obyvatel a o přestupcích
I V O § D 12/VPS/15/2013Česká Lípa a Stružnice o přestupcích
I V O § D 11/VPS/14/TP/10/2013Česká Lípa a Sosnová o evidenci obyvatel a o přestupcích
I V O § D 10/VPS/12/TP/9/2013Česká Lípa a Provodín o evidenci obyvatel a o přestupcích
I V O § 9/VPS/TP/13/2013Česká Lípa a Nový Oldřichov o evidenci obyvatel
I V O § D 8/VPS/19/2013Česká Lípa a Nový Oldřichov o přestupcích
I V O § D 7/VPS/11/TP/8/2013Česká Lípa a Kvítkov o evidenci obyvatel a o přestupcích
I V O § D 6/VPS/10/TP/7/2013Česká Lípa a Kravaře o evidenci obyvatel a o přestupcích
I V O § D 5/VPS/22/TP/15/2013Česká Lípa a Kozly o evidenci obyvatel a o přestupcích
I V O § R 4/VPS/TP/6/2013Česká Lípa a Jestřebí o evidenci obyvatel
I V O § D 3/VPS/17/TP/12/2013Česká Lípa a Horní Police o evidenci obyvatel a o přestupcích
I V O § D 2/VPS/9/2013Česká Lípa a Horní Libchava o přestupcích
I V O § D 1/VPS/8/TP/5/2013Česká Lípa a Blíževedly o evidenci obyvatel a o přestupcích
I V O § A 35/VPS/OP/4/2012dodatek č. 1 k VS mezi Turnovem a Malou Skálou o obecní policii
I V O § 34/VPS/ZR/7/2012Železný Brod a Loužnice o zápisu údajů do informačního systému
I V O § 33/VPS/OP/3/2012Turnov a Tatobity o obecní policii
I V O § D 32/VPS/OP/7/2012Turnov a Svijany o obecní policii
I V O § D 31/VPS/OP/5/2012Turnov a Radostná pod Kozákovem o obecní policii
I V O § D 30/VPS/OP/2/2012Turnov a Příšovice o obecní policii
I V O § D 29/VPS/OP/6/2012Turnov a Přepeře o obecní policii
I V O § 28/VPS/PK/2/2012Jilemnice a Jestřabí v Krkonoších o pozemních komunikacích
I V O § 27/VPS/ZR/6/2012Železný Brod a Radčice o zápisu údajů do inform. systému
I V O § D 26/VPS/7/2012Tanvald a Kořenov o přestupcích
I V O § 25/VPS/ZR/5/2012Železný Brod a Jílové u Držkova o zápisu údajů do inform. systému
I V O § D 24/VPS/5/2012Tanvald a Desná o přestupcích
I V O § 23/VPS/TP/2/2012Jilemnice a Poniklá o evidenci obyvatel
I V O § 22/VPS/PK/1/2012Jilemnice a Paseky nad Jizerou na úseku pozemních komunikací
I V O § 21/VPS/TP/3/2012Jilemnice a Kruh o evidenci obyvatel
I V O § 20/VPS/TP/4/2012Jablonné v Podještědí a Janovice o evidenci obyvatel
I V O § 19/VPS/6/2012Český Dub a Všelibice o přestupcích
I V O § 18/VPS/ZR/3/2012Železný Brod a Pěnčín o zápisu údajů do informačního systému
I V O § 17/VPS/ZR/4/2012Tanvald a Albrechtice o zápisu údajů do informačního systému
I V O § 16/VPS/OP/1/2012Liberec a Frýdlant o obecní policii
I V O § A 15/VPS/71/2012dod. k VS mezi Rokytnicí n. Jiz. a Pasekami n. Jiz. o přestupcích
I V O § A 14/VPS/72/2012dod. k VS mezi Rokytnicí n. J. a Jabloncem n. J. o přestupcích
I V O § 13/VPS/ZR/2/2012Železný Brod a Skuhrov o zápisu údajů do informačního systému
I V O § 12/VPS/Dr/1/2012Rokytnice nad Jizerou a Paseky nad Jizerou o železniční dopravě
I V O § 11/VPS/ÚPČ/2/2012Rokytnice nad Jizerou a Paseky o územně plánovací činnosti
I V O § 10/VPS/ZR/5/2012Lomnice nad Popelkou a Syřenov o zápisu údajů do inform. systému
I V O § 9/VPS/ZR/1/2012Lomnice nad Popelkou a Nová Ves o zápisu údajů do inform. systému
I V O § 8/VPS/73/2012Lomnice nad Popelkou a Libštát o přestupcích
I V O § 7/VPS/3/2012Jilemnice a Rokytnice nad Jizerou o přestupcích
I V O § 6/VPS/2/2012Jilemnice a Paseky nad Jizerou o přestupcích
I V O § D 5/VPS/4/2012Jilemnice a Jablonec nad Jizerou o přestupcích
I V O § D 4/VPS/1/2012Frýdlant a Bílý Potok o přestupcích
I V O § 3/VPS/ZR/4/2012Dubá a Vrchovany o zápisu údajů do informačního systému
I V O § 2/VPS/ZR/3/2012Dubá a Tuhaň o zápisu údajů do informačního systému
I V O § 1/VPS/TP/1/2012Česká Lípa a Volfartice o evidenci obyvatel
I V O § A 176/VPS/69/2011dod. č. 1 k VS mezi Frýdlantem a Raspenavou o přestupcích
I V O § A 175/VPS/68/2011dod. č. 1 k VS mezi Frýdlantem a Krásným Lesem o přestupcích
I V O § A 174/VPS/66/2011dod. č. 1 k VS mezi Frýdlantem a Hejnicemi o přestupcích
I V O § A 173/VPS/65/2011dod. č. 1 k VS mezi Frýdlantem a Dolní Řasnicí o přestupcích
I V O § 172/VPS/TP/30/2011Železný Brod a Líšný o evidenci obyvatel
I V O § 171/VPS/67/2011Železný Brod a Líšný o přestupcích
I V O § 170/VPS/TP/33/2011Semily a Roprachtice o evidenci obyvatel
I V O § 169/VPS/PK/9/2011Jilemnice a Vítkovice na úseku pozemních komunikací
I V O § 168/VPS/TP/34/2011Jilemnice a obc Svojek o evidenci obyvatel
I V O § 167/VPS/PK/6/2011Jilemnice a Svojek na úseku pozemních komunikací
I V O § 166/VPS/TP/31/2011Jilemnice a Studenec o evidenci obyvatel
I V O § 165/VPS/PK/4/2011Jilemnice a Studenec na úseku pozemních komunikací
I V O § 164/VPS/TP/32/2011Jilemnice a Roztoky u Jilemnice o evidenci obyvatel
I V O § 163/VPS/PK/5/2011Jilemnice a Roztoky u Jilemnice na úseku pozemních komunikací
I V O § 162/VPS/TP/36/2011Jilemnice a Čistá u Horek o evidenci obyvatel
I V O § 161/VPS/PK/85/2011Jilemnice a Čistá u Horek na úseku pozemních komunikací
I V O § 160/VPS/TP/35/2011Jilemnice a Benecko o evidenci obyvatel
I V O § 159/VPS/PK/7/2011Jilemnice a Benecko na úseku pozemních komunikací
I V O § 158/VPS/OP/8/2011Hrádek nad Nisou a Rynoltice o obecní policii
I V O § D 157/VPS/OP/5/2011Hrádek nad Nisou a Bílý Kostel nad Nisou o obecní policii
I V O § 156/VPS/ZR/2/2011Doksy a Tachov o provedení zápisů údajů do informačního systému
I V O § 155/VPS/ZR/1/2011Doksy a Bezděz o provedení zápisů údajů do informačního systému
I V O § 154/VPS/OP/7/2011Cvikov a Mařenice o obecní policii
I V O § D 153/VPS/OP/6/2011Cvikov a Kunratice u Cvikova o obecní policii
I V O § D 152/VPS/70/2011Cvikov a Krompach o přestupcích
I V O § A 151/VPS/62/2011dod. č. 1 k VS mezi Novým Městem p. S. a Jindřichovicemi p. S.
I V O § A 150/VPS/60/2011dod. č. 1 k VS mezi Frýdlantem a Višňovou o přestupcích
I V O § A 149/VPS/59/2011dod. č. 1 k VS mezi Frýdlantem a Pertolticemi o přestupcích
I V O § A 148/VPS/58/2011dod. č. 1 k VS mezi Frýdlantem a Kunraticemi o přestupcích
I V O § A 147/VPS/57/2011dod. č. 1 k VS mezi Frýdlantem a Horní Řasnicí o přestupcích
I V O § A 146/VPS/61/2011dod. č. 1 k VS mezi Frýdlantem a Heřmanicemi o přestupcích
I V O § A 145/VPS/55/2011dod. č. 1 k VS mezi Frýdlantem a Habarticemi o přestupcích
I V O § A 144/VPS/56/2011dod. č. 1 k VS mezi Frýdlantem a obcí Černousy o přestupcích
I V O § D 143/VPS/ÚPČ/1/2011Stráž pod R. a Ralsko ve věci změny místní přísl. stavebního úřadu
I V O § 142/VPS/TP/23/2011Semily a Libštát o evidenci obyvatel
I V O § 141/VPS/53/2011Nový Bor a Svojkov o přestupcích
I V O § 140/VPS/54/2011Nový Bor a Skalice u České Lípy o přestupcích
I V O § 139/VPS/63/2011Nové Město pod Smrkem a Lázně Libverda o přestupcích
I V O § 138/VPS/TP/25/2011Mimoň a Velký Valtinov o evidenci obyvatel
I V O § 137/VPS/PK/3/2011Jilemnice a Víchová nad Jizerou na úseku pozemních komunikací
I V O § 136/VPS/TP/29/2011Jilemnice a Víchová o evidenci obyvatel
I V O § 135/VPS/TP/28/2011Jilemnice a Levínská Olešnice o evidenci obyvatel
I V O § 134/VPS/PK/2/2011Jilemnice a Kruh na úseku pozemních komunikací
I V O § 133/VPS/PK/1/2011Jilemnice a Horní Branná na úseku pozemních komunikací
I V O § 132/VPS/TP/27/2011Jilemnice a Horní Branná o evidenci obyvatel
I V O § 131/VPS/TP/26/2011Jilemnice a Horka u Staré Paky o evidenci obyvatel
I V O § 130/VPS/TP/24/2011Jablonec nad Nisou a Dalešice o evidenci obyvatel
I V O § D 129/VPS/OP/3/2011Hrádek nad Nisou a Chotyně o obecní policii
I V O § 128/VPS/OP/4/2011Cvikov a Svor o obecní policii
I V O § D 127/VPS/64/2011Cvikov a Radvanec o přestupcích
I V O § 126/VPS/45/2011Vysoké nad Jizerou a Roprachtice o přestupcích
I V O § 125/VPS/OP/1/2011Stráž pod Ralskem a Brniště
I V O § 124/VPS/40/2011Semily a Roztoky u Semil o přestupcích
I V O § 123/VPS/TP/20/2011Semily a Příkrý o evidenci obyvatel
I V O § 122/VPS/LP/2/2011Semily a Benešov u Semil o obecní policii
I V O § 121/VPS/TP/19/2011Semily a Bělá o evidenci obyvatel
I V O § 120/VPS/TP/21/2011Liberec a Šimonovice o evidenci obyvatel
I V O § 119/VPS/43/2011Kamenický Šenov a Slunečná o přestupcích
I V O § 118/VPS/44/2011Kamenický Šenov a Prysk o přestupcích
I V O § 117/VPS/42/2011Kamenický Šenov a Polevsko o přestupcích
I V O § 116/VPS/TP/22/2011Jablonec nad Nisou a Pulečný o evidenci obyvatel
I V O § 115/VPS/47/2011Hrádek nad Nisou a Rynoltice o přestupcích
I V O § 114/VPS/52/2011Český Dub a Bílá o přestupcích
I V O § 113/VPS/51/2011Česká Lípa a Stružnice o přestupcích
I V O § 112/VPS/46/TP/18/201Česká Lípa a Sosnová o přestupcích a o evidenci obyvatel
I V O § 111/VPS/50/2011Česká Lípa a Horní Libchava o přestupcích
I V O § 110/VPS/49/2011Cvikov a Svor o přestupcích
I V O § D 109/VPS/48/2011Cvikov a Sloup v Čechách o přestupcích
I V O § D 108/VPS/41/2011Cvikov a Mařenice o přestupcích
I V O § A 107/VPS/17/2011dod. č. 1 k VS mezi Zlatou Olešnicí a Velkými Hamry o přestupcích
I V O § A 106/VPS/9/2011dodatek č. 1 k VS mezi Velkými Hamry a Plavy o přestupcích
I V O § A 105/VPS/20/2011dodatek č. 2 k VS mezi Jabloncem n. N. a Rádlem o přestupcích
I V O § 104/VPS/36/2011Železný Brod a Zásada o přestupcích
I V O § 103/VPS/TP/14/2011Železný Brod a Vlastiboř o evidenci obyvatel
I V O § 102/VPS/34/2011Železný Brod a Vlastiboř o přestupcích
I V O § 101/VPS/TP/1/2011Železný Brod a Skuhrov o evidenci obyvatel
I V O § 100/VPS/10/2011Železný Brod a Skuhrov o přestupcích
I V O § 99/VPS/TP/3/2011Železný Brod a Radčice o evidenci obyvatel
I V O § 98/VPS/12/2011Železný Brod a Radčice o přestupcích
I V O § 97/VPS/TP/16/2011Železný Brod a Pěnčín o evidenci obyvatel
I V O § 96/VPS/38/2011Železný Brod a Pěnčín o přestupcích
I V O § 95/VPS/TP/2/2011Železný Brod a Loužnice o evidenci obyvatel
I V O § 94/VPS/11/2011Železný Brod a Loužnice o přestupcích
I V O § 93/VPS/37/2011Železný Brod a Koberovy o přestupcích
I V O § 92/VPS/TP/5/2011Železný Brod a Jílové u Držkova o evidenci obyvatel
I V O § 91/VPS/24/2011Železný Brod a Jílové u Držkova o přestupcích
I V O § 90/VPS/TP/15/2011Železný Brod a Držkov o evidenci obyvatel
I V O § 89/VPS/35/2011Železný Brod a Držkov o přestupcích
I V O § 88/VPS/39/2011Turnov a Žernov o přestupcích
I V O § 87/VPS/38/2011Turnov a Žďárek o přestupcích
I V O § 86/VPS/60/2011Turnov a Vyskeř o přestupcích
I V O § 85/VPS/48/2011Turnov a Vlastibořice o přestupcích
I V O § 84/VPS/45/2011Turnov a Troskovice o přestupcích
I V O § 83/VPS/8/2011Turnov a Tatobity o přestupcích
I V O § 82/VPS/64/2011Turnov a Sychrov o přestupcích
I V O § 81/VPS/44/2011Turnov a Svijany o přestupcích
I V O § 80/VPS/42/2011Turnov a Svijanský Újezd o přestupcích
I V O § 79/VPS/56/2011Turnov a Soběslavice o přestupcích
I V O § 78/VPS/65/2011Turnov a Rovensko pod Troskami o přestupcích
I V O § 77/VPS/55/2011Turnov a Rakousy o přestupcích
I V O § 76/VPS/58/2011Turnov a Radostná pod Kozákovem o přestupcích
I V O § 75/VPS/41/2011Turnov a Radimovice o přestupcích
I V O § 74/VPS/62/2011Turnov a Příšovice o přestupcích
I V O § 73/VPS/57/2011Turnov a Přepeře o přestupcích
I V O § 72/VPS/43/2011Turnov a Pěnčín o přestupcích
I V O § 71/VPS/53/2011Turnov a Paceřice o přestupcích
I V O § 70/VPS/3/2011Turnov a Olešnice o přestupcích
I V O § 69/VPS/52/2011Turnov a Ohrazenice o přestupcích
I V O § 68/VPS/59/2011Turnov a Modřišice o přestupcích
I V O § 67/VPS/50/2011Turnov a Mírová pod Kozákovem o přestupcích
I V O § 66/VPS/46/2011Turnov a Malá Skála o přestupcích
I V O § 65/VPS/4/2011Turnov a Loučky o přestupcích
I V O § 64/VPS/49/2011Turnov a Lažany o přestupcích
I V O § 63/VPS/47/2011Turnov a Ktová o přestupcích
I V O § 62/VPS/61/2011Turnov a Kobyly o přestupcích
I V O § 61/VPS/51/2011Turnov a Klokočí o přestupcích
I V O § 60/VPS/40/2011Turnov a Karlovice o přestupcích
I V O § 59/VPS/54/2011Turnov a Kacanovy o přestupcích
I V O § 58/VPS/2/2011Turnov a Jenišovice o přestupcích
I V O § 57/VPS/6/2011Turnov a Hrubá Skála o přestupcích
I V O § 56/VPS/63/2011Turnov a Holenice o přestupcích
I V O § 55/VPS/7/2011Turnov a Frýdštejn o přestupcích
I V O § 54/VPS/5/2011Turnov a Čtveřín o přestupcích
I V O § 53/VPS/18/2011Stráž pod Ralskem a Hamr na Jezeře o přestupcích
I V O § 52/VPS/14/2011Stráž pod Ralskem a Dubnice o přestupcích
I V O § 51/VPS/15/2011Stráž pod Ralskem a Brniště o přestupcích
I V O § 50/VPS/TP/12/2011Semily a Záhoří o evidenci obyvatel
I V O § 49/VPS/31/2011Semily a Záhoří o přestupcích
I V O § 48/VPS/TP/11/2011Semily a Slaná o evidenci obyvatel
I V O § 47/VPS/30/2011Semily a Slaná o přestupcích
I V O § 46/VPS/32/2011Semily a Příkrý o přestupcích
I V O § 45/VPS/TP/9/2011Semily a Jesenný o evidenci obyvatel
I V O § 44/VPS/28/2011Semily a Jesenný o přestupcích
I V O § 43/VPS/TP/10/2011Semily a Chuchelna o evidenci obyvatel
I V O § 42/VPS/29/2011Semily a Chuchelna o přestupcích
I V O § 41/VPS/TP/8/2011Semily a Háje nad Jizerou o evidenci obyvatel
I V O § 40/VPS/27/2011Semily a Háje nad Jizerou o přestupcích
I V O § 39/VPS/TP/13/2011Semily a Bystrá nad Jizerou o evidenci obyvatel
I V O § 38/VPS/33/2011Semily a Bystrá nad Jizerou o přestupcích
I V O § 37/VPS/TP/7/2011Semily a Bozkov o evidenci obyvatel
I V O § 36/VPS/26/2011Semily a Bozkov o přestupcích
I V O § 35/VPS/TP/6/2011Semily a Benešov u Semil o evidenci obyvatel
I V O § 34/VPS/25/2011Semily a Benešov u Semil o přestupcích
I V O § 33/VPS/37/2011Lomnice nad Popelkou a Libštát o přestupcích
I V O § 32/VPS/22/2011Hrádek nad Nisou a Chotyně o přestupcích
I V O § D 31/VPS/16/2011Frýdlant a Heřmanice o přestupcích
I V O § 30/VPS/1/2011Dubá a Vrchovany o přestupcích
I V O § 29/VPS/13/2011Dubá a Tuhaň o přestupcích
I V O § 28/VPS/19/2011Dubá a Jestřebí o přestupcích
I V O § 27/VPS/39/TP/17/2011Česká Lípa a Provodín o přestupcích a o evidenci obyvatel
I V O § 26/VPS/36/TP/15/2011Česká Lípa a Kvítkov o přestupcích a o evidenci obyvatel
I V O § 25/VPS/21/TP/4/2011Česká Lípa a Horní Police o přestupcích a o evidenci obyvatel
I V O § 24/VPS/23/2011Cvikov a Kunratice u Cvikova o přestupcích
I V O § A 23/VPS/SPOD/6/2011dod. č.2 k 8/VPS/SPOD/1/2005 mezi Zákupami a Velenicemi o dětech
I V O § A D 22/VPS/20/2011dod. č. 2 k 7/VPS/82/2005 mezi Zákupami a Velenicemi o přestupcích
I V O § A D 21/VPS/21/2011dod. č. 2 k 95/VPS/81/2003 mezi Zákupami a Bohaticemi o přestup.
I V O § 20/VPS/TP9/2011Semily a Košťálov o evidenci obyvatel
I V O § 19/VPS/28/2011Lomnice nad Popelkou a Veselá o přestupcích
I V O § 18/VPS/TP5/2011Lomnice nad Popelkou a Syřenov o evidenci obyvatel
I V O § 17/VPS/22/2011Lomnice nad Popelkou a Syřenov o přestupcích
I V O § 16/VPS/TP8/2011Lomnice nad Popelkou a Stružinec o evidenci obyvatel
I V O § 15/VPS/25/2011Lomnice nad Popelkou a Stružinec o přestupcích
I V O § 14/VPS/TP7/2011Lomnice nad Popelkou a Nová Ves nad Popelkou o evidenci obyvatel
I V O § 13/VPS/24/2011Lomnice nad Popelkou a Nová Ves nad Popelkou o přestupcích
I V O § 12/VPS/26/2011Lomnice nad Popelkou a Košťálov o přestupcích
I V O § 11/VPS/TP6/2011Lomnice nad Popelkou a Bradlecká Lhota o evidenci obyvatel
I V O § 10/VPS/23/2011Lomnice nad Popelkou a Bradlecká Lhota o přestupcích
I V O § 9/VPS/27/2011Lomnice nad Popelkou a Bělá o přestupcích
I V O § 8/VPS/35/2011Česká Lípa a Žandov o přestupcích
I V O § 7/VPS/34/2011Česká Lípa a Zahrádky o přestupcích
I V O § 6/VPS/33/2011Česká Lípa a Volfartice o přestupcích
I V O § 5/VPS/29/TP/10/2011Česká Lípa a Stvolínky o přestupcích a o evidenci obyvatel
I V O § 4/VPS/31/TP/12/2011Česká Lípa a Kravaře o přestupcích a o evidenci obyvatel
I V O § 3/VPS/32/TP/13/2011Česká Lípa a Kozly o přestupcích a o evidenci obyvatel
I V O § 2/VPS/TP14/2011Česká Lípa a Jestřebí o evidenci obyvatel
I V O § 1/VPS/30/TP/11/2011Česká Lípa a Blíževedly o přestupcích a o evidenci obyvatel
I V O § A 51/VPS/19/2010o ukonč. VS o přestupcích mezi Českým Dubem a Prosečí pod Ještědem
I V O § 50/VPS/OP1/2010Železný Brod a Skuhrov o obecní policii
I V O § 49/VPS/OP2/2010Železný Brod a Líšný o obecní policii
I V O § 48/VPS/OP3/2010Železný Brod a Jílové u Držkova o obecní policii
I V O § 47/VPS/18/2010Stráž pod Ralskem a Hamr na Jezeře o přestupcích
I V O § 46/VPS/SPOD/5/2010Mimoň a Velký Valtinov o sociálně-právní ochraně dětí
I V O § 45/VPS/TP/3/2010Jilemnice a Roztoky u Jilemnice o evidenci obyvatel
I V O § 44/VPS/PK/2/2010Jilemnice a Roztoky u Jilemnice o pozemních komunikacích
I V O § 43/VPS/PK/3/2010Jilemnice a Paseky nad Jizerou o pozemních komunikacích
I V O § 42/VPS/TP4/2010Jablonec nad Nisou a Maršovice o evidenci obyvatel
I V O § 41/VPS/ZR1/2010Jablonec nad Nisou a Dalešice o základních registrech
I V O § A 40/VPS/SPOD/4/2010dod. č. 2 k 5/VPS/SPOD/11/2007 mezi Mimoní a Ralskem o SPOD
I V O § A 39/VPS/SPOD/2/2010dod. č. 2 k 4/VPS/SPOD/9/2007 mezi Mimoní a Pertolticemi p. R.
I V O § A 38/VPS/SPOD/3/2010dod. č. 2 k 36/VPS/SPOD/1/2007 mezi Mimoní a Novinami p.R. o SPOD
I V O § A 37/VPS/SPOD/1/2010dod. č. 2 k 3/VPS/SPOD/10/2007 mezi Mimoní a Brništěm o SPOD
I V O § 36/VPS/ÚPČ/1/2010Rokytnice nad Jizerou a Jablonec nad Jizerou o územním plánování
I V O § 35/VPS/15/2010Jilemnice a Vítkovice o přestupcích
I V O § 34/VPS/15/2010Jilemnice a Víchová nad Jizerou o přestupcích
I V O § 33/VPS/TP/1/2010Jilemnice a Svojek o evidenci obyvatel
I V O § R 32/VPS/12/2010Jilemnice a Svojek o přestupcích
I V O § 31/VPS/PK/1/2010Jilemnice a Svojek o pozemních komunikacích
I V O § 30/VPS/13/2010Jilemnice a Studenec o přestupcích
I V O § 29/VPS/11/2010Jilemnice a Roztoky u Jilemnice o přestupcích
I V O § 28/VPS/10/2010Jilemnice a Poniklá o přestupcích
I V O § 27/VPS/9/2010Jilemnice a Peřimov o přestupcích
I V O § 26/VPS/8/2010Jilemnice a Mříčná o přestupcích
I V O § 25/VPS/7/2010Jilemnice a Martinice v Krkonoších o přestupcích
I V O § 24/VPS/16/2010Jilemnice a Levínská Olešnice o přestupcích
I V O § 23/VPS/6/2010Jilemnice a Kruh o přestupcích
I V O § 22/VPS/5/2010Jilemnice a Jestřabí v Krkonoších o přestupcích
I V O § 21/VPS/4/2010Jilemnice a Horní Branná o přestupcích
I V O § 20/VPS/TP/2/2010Jilemnice a Horka u Staré Paky o evidenci obyvatel
I V O § 19/VPS/17/2010Jilemnice a Horka u Staré Paky o přestupcích
I V O § 18/VPS/3/2010Jilemnice a Čistá u Horek o přestupcích
I V O § 17/VPS/2/2010Jilemnice a Bukovina u Čisté o přestupcích
I V O § 16/VPS/1/2010Jilemnice a Benecko o přestupcích
I V O § A 15/VPS/29/2010dod.č.2 k 150/VPS/134/2003 Smržovka a Nová Ves n.N. o přestupcích
I V O § A 14/VPS/28/2010dod. č. 2 k 149/VPS/136/2003 Smržovka a Lučany n.N. o přestupcích
I V O § A 13/VPS/27/2010dod.č.2 k 148/VPS/135/2003 Smržovka a Josefův Důl o přestupcích
I V O § A 12/VPS/30/2010dod.č 3 k 82/VPS/87/2003 Jablonec n.N. a Janov n.N. o přestupcích
I V O § 11/VPS/OP/4/2010Stráž pod Ralskem a Brniště k výkonu úkolů obecní policie
I V O § D 10/VPS/24/2010Osečná a Cetenov o přestupcích
I V O § 9/VPS/26/2010Nový Bor a Svojkov o přestupcích
I V O § 8/VPS/23/2010Kamenický Šenov a Slunečná o přestupcích
I V O § 7/VPS/34/2010Chrastava a Oldřichov v Hájích o přestupcích
I V O § R 6/VPS/31/2010Chrastava a Nová Ves o přestupcích
I V O § 5/VPS/32/2010Chrastava a Mníšek o přestupcích
I V O § 4/VPS/35/2010Chrastava a Kryštofovo Údolí o přestupcích
I V O § 3/VPS/33/2010Chrastava a Bílý Kostel nad Nisou o přestupcích
I V O § 2/VPS/TP/18/2010Česká Lípa a Volfartice o evidenci obyvatel
I V O § 1/VPS/25/2010Cvikov a Krompach o přestupcích
I V O § A 62/VPS/SPOD/3/2009dodatek č. 1 k 5/VPS/SPOD/11/2007 mezi Mimoní a Ralskem o SPOD
I V O § A 61/VPS/SPOD/4/2009dod. č. 1 k 4/VPS/SPOD/9/2007 Mimoň a Pertoltice p. R. o SPOD
I V O § A 60/VPS/SPOD/2/2009dod. č. 1 k 36/VPS/SPOD/1/2007 mezi Mimoní a Novinami p.R. o SPOD
I V O § A 59/VPS/SPOD/1/2009dodatek č. 1 k 3/VPS/SPOD/10/2007 mezi Mimoní a Brništěm o SPOD
I V O § 58/VPS/18/2009Semily a Roztoky u Semil o přestupcích
I V O § 57/VPS/19/2009Semily a Příkrý o přestupcích
I V O § 56/VPS/TP/16/2009Semily a Příkrý o evidenci obyvatel
I V O § 55/VPS/TP/15/2009Semily a Libštát o evidenci obyvatel
I V O § 54/VPS/OP/1/2009Semily a Jesenný o obecní policii
I V O § 53/VPS/OP/2/2009Semily a Benešov u Semil o obecní policii
I V O § 52/VPS/17/2009Nový Bor a Skalice u České Lípy o přestupcích
I V O § D 51/VPS/20/2009Jablonec nad Nisou a Maršovice o přestupcích
I V O § 50/VPS/TP/14/2009Hrádek nad Nisou a Rynoltice o evidenci obyvatel
I V O § D 49/VPS/OP/3/2009Desná a Plavy o obecní policii
I V O § 48/VPS/TP/17/2009Česká Lípa a Stvolínky o evidenci obyvatel
I V O § 47/VPS/22/2009Cvikov a Sloup v Čechách o přestupcích
I V O § 46/VPS/21/2009Cvikov a Radvanec o přestupcích
I V O § 45/VPS/TP/3/2009Semily a Záhoří o přestupcích
I V O § 44/VPS/TP/13/2009Semily a Záhoří o evidenci obyvatel
I V O § 43/VPS/11/2009Semily a Slaná o přestupcích
I V O § 42/VPS/TP/8/2009Semily a Slaná o evidenci obyvatel
I V O § 41/VPS/TP/5/2009Semily a Košťálov o evidenci obyvatel
I V O § 40/VPS/TP/9/2009Semily a Háje nad Jizerou o evidenci obyvatel
I V O § 39/VPS/12/2009Semily a Háje nad Jizerou o přestupcích
I V O § 38/VPS/TP/11/2009Semily a Chuchelna o evidenci obyvatel
I V O § 37/VPS/13/2009Semily a Chuchelna o přestupcích
I V O § 36/VPS/TP/12/2009Semily a Jesenný o evidenci obyvatel
I V O § 35/VPS/15/2009Semily a Jesenný o přestupcích
I V O § 34/VPS/14/2009Semily a Bystrá nad Jizerou o přestupcích
I V O § 33/VPS/TP/7/2009Semily a Bozkov o evidenci obyvatel
I V O § 32/VPS/10/2009Semily a Bozkov o přestupcích
I V O § 31/VPS/TP/10/2009Semily a Bělá o evidenci obyvatel
I V O § 30/VPS/TP/6/2009Semily a Benešov u Semil o evidenci obyvatel
I V O § 29/VPS/9/2009Semily a Benešov u Semil o přestupcích
I V O § 28/VPS/32/2009Nový Bor a Svojkov o přestupcích
I V O § 27/VPS/5/2009Lomnice nad Popelkou a Veselá o přestupcích
I V O § 26/VPS/TP/4/2009Lomnice nad Popelkou a Syřenov o evidenci obyvatel
I V O § 25/VPS/7/2009Lomnice nad Popelkou a Syřenov o přestupcích
I V O § 24/VPS/TP/1/2009Lomnice nad Popelkou a Stružinec o evidenci obyvatel
I V O § 23/VPS/1/2009Lomnice nad Popelkou a Stružinec o přestupcích
I V O § 22/VPS/TP/2/2009Lomnice nad Popelkou a Nová Ves nad Popelkou o evidenci obyvatel
I V O § 21/VPS/3/2009Lomnice nad Popelkou a Nová Ves nad Popelkou o přestupcích
I V O § 20/VPS/6/2009Lomnice nad Popelkou a Libštát o přestupcích
I V O § 19/VPS/4/2009Lomnice nad Popelkou a Košťálov o přestupcích
I V O § 18/VPS/2/2009Lomnice nad Popelkou a Bradlecká Lhota o přestupcích
I V O § 17/VPS/TP/3/2009Lomnice nad Popelkou a Bradlecká Lhota o evidenci obyvatel
I V O § 16/VPS/8/2009Lomnice nad Popelkou a Bělá o přestupcích
I V O § D 15/VPS/33/2009Frýdlant a Kunratice o přestupcích
I V O § 14/VPS/31/2009Český Dub a Bílá o přestupcích
I V O § 13/VPS/35/2009Česká Lípa a Žandov o přestupcích
I V O § 12/VPS/37/2009Česká Lípa a Zahrádky o přestupcích
I V O § 11/VPS/40/2009Česká Lípa a Volfartice o přestupcích
I V O § 10/VPS/34/2009Česká Lípa a Stvolínky o přestupcích
I V O § 9/VPS/39/2009Česká Lípa a Stružnice o přestupcích
I V O § 8/VPS/38/2009Česká Lípa a Sosnová o přestupcích
I V O § 7/VPS/36/TP/16/2009Česká Lípa a Provodín o přestupcích a o evidenci obyvatel
I V O § 6/VPS/42/2009Česká Lípa a Nový Oldřichov o přestupcích
I V O § 5/VPS/44/TP/18/2009Česká Lípa a Kvítkov o přestupcích a o evidenci obyvatel
I V O § 4/VPS/43/TP/17/2009Česká Lípa a Kravaře o přestupcích a o evidenci obyvatel
I V O § 3/VPS/TP/20/2009Česká Lípa a Jestřebí o evidenci obyvatel
I V O § 2/VPS/45/TP/19/2009Česká Lípa a Horní Police o přestupcích a o evidenci obyvatel
I V O § 1/VPS/41/2009Česká Lípa a Blíževedly o přestupcích
I V O § 73/VPS/7/2008Železný Brod a Zásada o přestupcích
I V O § 72/VPS/TP/2/2008Železný Brod a Vlastiboř o evidenci obyvatel
I V O § 71/VPS/1/2008Železný Brod a Vlastiboř o přestupcích
I V O § 70/VPS/4/2008Železný Brod a Skuhrov o přestupcích
I V O § 69/VPS/TP/5/2008Železný Brod a Skuhrov o evidenci obyvatel
I V O § 68/VPS/TP/3/2008Železný Brod a Radčice o evidenci obyvatel
I V O § 67/VPS/2/2008Železný Brod a Radčice o přestupcích
I V O § 66/VPS/TP/10/2008Železný Brod a Pěnčín o evidenci obyvatel
I V O § 65/VPS/15/2008Železný Brod a Pěnčín o přestupcích
I V O § 64/VPS/TP/8/2008Železný Brod a Loužnice o evidenci obyvatel
I V O § 63/VPS/9/2008Železný Brod a Loužnice o přestupcích
I V O § 62/VPS/TP/4/2008Železný Brod a Líšný o evidenci obyvatel
I V O § 61/VPS/3/2008Železný Brod a Líšný o přestupcích
I V O § 60/VPS/8/2008Železný Brod a Koberovy o přestupcích
I V O § 59/VPS/6/2008Železný Brod a Jílové u Držkova o přestupcích
I V O § 58/VPS/TP/7/2008Železný Brod a Jílové u Držkova o evidenci obyvatel
I V O § 57/VPS/5/2008Železný Brod a Držkov o přestupcích
I V O § 56/VPS/TP/7/2008Železný Brod a Držkov o evidenci obyvatel
I V O § D 55/VPS/21/2008Velké Hamry a Zlatá Olešnice o přestupcích
I V O § 54/VPS/TP/15/2008Semily a Veselá o evidenci obyvatel
I V O § 53/VPS/TP/1/2008Semily a Košťálov o evidenci obyvatel
I V O § 52/VPS/ÚPČ/1/2008Rokytnice nad Jizerou a Jablonec nad Jizerou o územním plánování
I V O § 51/VPS/29/2008Nový Bor a Skalice u České Lípy o přestupcích
I V O § 50/VPS/25/2008Lomnice nad Popelkou a Veselá o přestupcích
I V O § 49/VPS/14/2008Kamenický Šenov a Polevsko o přestupcích
I V O § 48/VPS/PK/1/2008Jilemnice a Studenec o pozemních komunikacích
I V O § 47/VPS/TP/13/2008Jilemnice a Poniklá o evidenci obyvatel
I V O § 46/VPS/TP/14/2008Jilemnice a Martinice v Krkonoších o evidenci obyvatel
I V O § 45/VPS/PK/3/2008Jilemnice a Kruh o pozemních komunikacích
I V O § 44/VPS/TK/12/2008Jilemnice a Horní Branná o evidenci obyvatel
I V O § 43/VPS/PK/2/2008Jilemnice a Horní Branná o pozemních komunikacích
I V O § 42/VPS/OP2/2008Janov nad Nisou a Bedřichov o obecní policii
I V O § D 41/VPS/26/2008Frýdlant a Višňová o přestupcích
I V O § D 40/VPS/11/2008Frýdlant a Raspenava o přestupcích
I V O § D 39/VPS/20/2008Frýdlant a Pertoltice o přestupcích
I V O § D 38/VPS/23/2008Frýdlant a Krásný Les o přestupcích
I V O § D 37/VPS/13/2008Frýdlant a Horní Řasnice o přestupcích
I V O § D 36/VPS/10/2008Frýdlant a Hejnice o přestupcích
I V O § D 35/VPS/19/2008Frýdlant a Habartice o přestupcích
I V O § D 34/VPS/12/2008Frýdlant a Dolní Řasnice o přestupcích
I V O § D 33/VPS/18/2008Frýdlant a Černousy o přestupcích
I V O § 32/VPS/17/2008Frýdlant a Bulovka o přestupcích
I V O § 31/VPS/16/2008Frýdlant a Bílý Potok o přestupcích
I V O § 30/VPS/24/2008Český Dub a Všelibice o přestupcích
I V O § D 29/VPS/28/2008Český Dub a Proseč pod Ještědem o přestupcích
I V O § 28/VPS/TP/11/2008Česká Lípa a Sosnová o evidenci obyvatel
I V O § 27/VPS/22/2008Česká Lípa a Kozly o přestupcích
I V O § 26/VPS/TP/9/2008Česká Lípa a Jestřebí a evidenci obyvatel
I V O § 25/VPS/27/2008Cvikov a Svor o přestupcích
I V O § 24/VPS/OP1/2008Cvikov a Kunratice u Cvikova o obecní policii
I V O § A 23/VPS/97/2008dod. č.2 k VS mezi Jabloncem n.N. a Janovem n.N. o přestupcích
I V O § A 22/VPS/98/2008dod. č. 2 k VS mezi Jabloncem n. N. a Bedřichovem o přestupcích
I V O § A 21/VPS/TP/6/2008dod. č. 1 k VS Jablonec n.N. a Lučany n. N. o evidenci obyvatel
I V O § A 20/VPS/TP/5/2008dod. č. 1 k VS Jablonec n. N. a Josefův Důl o evidenci obyvatel
I V O § 19/VPS/TP/14/2008Železný Brod a Skuhrov o evidenci obyvatel
I V O § 18/VPS/TP/15/2008Železný Brod a Loužice o evidenci obyvatel
I V O § 17/VPS/91/2008Vysoké nad Jizerou a Roprachtice o přestupcích
I V O § D 16/VPS/90/2008Velká Hamry a Plavy o přestupcích
I V O § D 15/VPS/OP13/2008Turnov a Malá Skála o obecní policii
I V O § 14/VPS/OP12/2008Turnov a Ktová o obecní policii
I V O § 13/VPS/OP11/2008Turnov a Karlovice o obecní policii
I V O § D 12/VPS/92/2008Rokytnice nad Jizerou a Jablonec nad Jizerou o přestupcích
I V O § D 11/VPS/OP15/2008Chrastava a Stráž nad Nisou o obecní policii
I V O § 10/VPS/94/2008Frýdlant a Heřmanice o přestupcích
I V O § D 9/VPS/96/2008Doksy a Blatce o přestupcích
I V O § 8/VPS/96/2008Desná a Kořenov o přestupcích
I V O § 7/VPS/OP14/2008Desná a Albrechtice v Jizerských horách o obecní policii
I V O § 6/VPS/TP/12/2008Česká Lípa a Stvolínky o evidenci obyvatel
I V O § 5/VPS/TP/13/2008Česká Lípa a Holany o evidenci obyvatel
I V O § 4/VPS/93/2008Cvikov a Sloup v Čechách o přestupcích
I V O § 3/VPS/100/2008Cvikov a Mařenice o přestupcích
I V O § 2/VPS/SPOD/3/2008Cvikov a Mařenice o sociálně-právní ochraně dětí
I V O § 1/VPS/999/2008Cvikov a Kunratice u Cvikova o přestupcích
I V O § A 125/VPS/62/2007dodatek č. 3 k VS mezi Městem Frýdlant a Obcí Kunratice
I V O § A 124/VPS/86/2007dodatek č. 3 k VS mezi Městem Frýdlant a Obcí Habartice
I V O § A 123/VPS/OP10/2007dodatek č. 1 k VS mezi městem Hrádek nad Nisou a obcí Chotyně
I V O § 122/VPS/64/2007Železný Brod a Zásada o přestupcích
I V O § 121/VPS/68/2007Železný Brod a Vlastiboř o přestupcích
I V O § 120/VPS/66/2007Železný Brod a Skuhrov o přestupcích
I V O § 119/VPS/65/2007Železný Brod a Radčice o přestupcích
I V O § 118/VPS/TP/11/2007Železný Brod a Pěnčín o evidenci obyvatel
I V O § 117/VPS/67/2007Železný Brod a Pěnčín o přestupcích
I V O § 116/VPS/71/2007Železný Brod a Loužnice o přestupcích
I V O § 115/VPS/72/2007Železný Brod a Líšný o přestupcích
I V O § 114/VPS/70/2007Železný Brod a Koberovy o přestupcích
I V O § 113/VPS/69/2007Železný Brod a Jílové u Držkova o přestupcích
I V O § 112/VPS/63/2007Železný Brod a Držkov o přestupcích
I V O § 111/VPS/82/2007Turnov a Vyskeř o přestupcích
I V O § 110/VPS/80/2007Turnov a Vlastibořice o přestupcích
I V O § 109/VPS/73/2007Turnov a Soběslavice o přestupcích
I V O § 108/VPS/89/2007Turnov a Malá Skála o přestupcích
I V O § 107/VPS/74/2007Turnov a Loučky o přestupcích
I V O § 106/VPS/TP/10/2007Semily a Záhoří o evidenci obyvatel
I V O § 105/VPS/88/2007Semily a Záhoří o přestupcích
I V O § 104/VPS/77/2007Semily a Slaná o přestupcích
I V O § 103/VPS/84/2007Semily a Roztoky u Semil o přestupcích
I V O § 102/VPS/79/2007Semily a Příkrý o přestupcích
I V O § 101/VPS/TP/5/2007Semily a Chuchelna o evidenci obyvatel
I V O § 100/VPS/78/2007Semily a Chuchelna o přestupcích
I V O § 99/VPS/83/2007Semily a Bystrá nad Jizerou o přestupcích
I V O § 98/VPS/ÚPČ1/2007Rokytnice nad Jizerou a Paseky nad Jizerou o územním plánování
I V O § 97/VPS/81/2007Nový Bor a Skalice u České Lípy o přestupcích
I V O § 96/VPS/75/2007Nový Bor a Radvanec o přestupcích
I V O § 95/VS/87/2007Nový Bor a Polevsko o přestupcích
I V O § 94/VPS/TP/7/2007Jilemnice a Víchová nad Jizerou o evidenci obyvatel
I V O § 93/VPS/PK1/2007Jilemnice a Víchová nad Jizerou o pozemních komunikacích
I V O § 92/VPS/TP/8/2007Jilemnice a Studenec o evidenci obyvatel
I V O § 91/VPS/85/2007Jilemnice a Levínská Olešnice o přestupcích
I V O § 90/VPS/TP/6/2007Jilemnice a Čistá u Horek o evidenci obyvatel
I V O § 89/VPS/PK2/2007Jilemnice a Čistá u Horek o pozemních komunikacích
I V O § 88/VPS/TP/9/2007Jilemnice a Bukovina u Čisté o evidenci obyvatel
I V O § 87/VPS/OP09/2007Hrádek nad Nisou a Rynoltice o obecní policii
I V O § 86/VPS/OP08/2007Hrádek nad Nisou a Bílý Kostel nad Nisou o přestupcích
I V O § 85/VPS/76/2007Frýdlant a Dětřichov o přestupcích
I V O § A 84/VPS/61/2007dodatek č. 3 k VS mezi Frýdlantem a Obcí Višňová
I V O § A 83/VPS/60/2007dodatek č. 3 k VS mezi Frýdlantem a Městem Raspenava
I V O § A 82/VPS/10/2007dodatek č. 3 k VS mezi Frýdlantem a Obcí Petroltice
I V O § A 81/VPS/9/2007dodatek č. 3 k VS mezi Frýdlantem a Obcí Krásný Les
I V O § A 80/VPS/8/2007dodatek č. 3 k VS mezi Frýdlantem a Obcí Horní Řasnice
I V O § A 79/VPS/7/2007dodatek č. 3 k VS mezi Frýdlantem a Městem Hejnice
I V O § A 78/VPS/6/2007dodatek č. 3 k VS mezi Frýdlantem a obcí Dolní Řasnice
I V O § A 77/VPS/5/2007dodatek č. 3 k VS mezi Frýdlantem a obcí Černousy o přestupcích
I V O § A 76/VPS/4/2007dodatek č. 3 k VS mezi Frýdlantem a Bulovkou o přestupcích
I V O § A 75/VPS/12/2007dodatek č. 1 k VS mezi Hrádkem nad Nisou a Rynolticemi
I V O § A 74/VPS/11/2007dodatek č. 1 k VS mezi Hrádkem nad Nisou a Chotyní o přestupcích
I V O § 73/VPS/59/2007Turnov a Žernov o přestupcích
I V O § 72/VPS/58/2007Turnov a Žďárek o přestupcích
I V O § 71/VPS/46/2007Turnov a Troskovice o přestupcích
I V O § 70/VPS/38/2007Turnov a Tatobity o přestupcích
I V O § 69/VPS/21/2007Turnov a Sychrov o přestupcích
I V O § 68/VPS/25/2007Turnov a Svijany o přestupcích
I V O § 67/VPS/37/2007Turnov a Svijanský Újezd o přestupcích
I V O § 66/VPS/26/2007Turnov a Rovensko pod Troskami o přestupcích
I V O § 65/VPS/44/2007Turnov a Rakousy o přestupcích
I V O § 64/VPS/39/2007Turnov a Radostná pod Kozákovem o přestupcích
I V O § 63/VPS/36/2007Turnov a Radimovice o přestupcích
I V O § 62/VPS/18/2007Turnov a Příšovice o přestupcích
I V O § 61/VPS/50/2007Turnov a Přepeře o přestupcích
I V O § 60/VPS/23/2007Turnov a Pěnčín o přestupcích
I V O § 59/VPS/35/2007Turnov a Pačeřice o přestupcích
I V O § 58/VPS/49/2007Turnov a Olešnice o přestupcích
I V O § 57/VPS/22/2007Turnov a Ohrazenice o přestupcích
I V O § 56/VPS/48/2007Turnov a Modřišice o přestupcích
I V O § 55/VPS/51/2007Turnov a Mírová pod Kozákovem o přestupcích
I V O § 54/VPS/29/2007Turnov a Lažany o přestupcích
I V O § 53/VPS/28/2007Turnov a Ktová o přestupcích
I V O § 52/VPS/40/2007Turnov a Kobyly o přestupcích
I V O § 51/VPS/27/2007Turnov a Klokočí o přestupcích
I V O § 50/VPS/45/2007Turnov a Karlovice o přestupcích
I V O § 49/VPS/19/2007Turnov a Kacanovy o přestupcích
I V O § 48/VPS/41/2007Turnov a Jenišovice o přestupcích
I V O § 47/VPS/20/2007Turnov a Hrubá Skála o přestupcích
I V O § 46/VPS/47/2007Turnov a Holenice o přestupcích
I V O § 45/VPS/43/2007Turnov a Frýdštejn o přestupcích
I V O § 44/VPS/42/2007Turnov a Čtveřín o přestupcích
I V O § 43/VPS/33/2007Stráž pod Ralskem a Dubnice o přestupcích
I V O § 42/VPS/30/2007Stráž pod Ralskem a Brniště o přestupcích
I V O § 41/VPS/53/2007Semily a Jesenný o přestupcích
I V O § 40/VPS/54/2007Semily a Háje nad Jizerou o přestupcích
I V O § 39/VPS/52/2007Semily a Bozkov o přestupcích
I V O § 38/VPS/55/2007Semily a Benešov u Semil o přestupcích
I V O § D 37/VPS/1/2007Mimoň a Noviny pod Ralskem o přestupcích
I V O § D 36/VPS/SPOD/1/2007Mimoň a Noviny pod Ralskem o sociálně-právní ochraně dětí
I V O § 35/VPS/17/2007Lomnice nad Popelkou a Stružinec o přestupcích
I V O § 34/VPS/TP1/2007Lomnice nad Popelkou a Stružinec o evidenci obyvatel
I V O § 33/VPS/23/2007Lomnice nad Popelkou a Nová Ves nad Popelkou o přestupcích
I V O § 32/VPS/31/2007Lomnice nad Popelkou a Libštát o přestupcích
I V O § 31/VPS/56/2007Lomnice nad Popelkou a Košťálov o přestupcích
I V O § 30/VPS/13/2007Lomnice nad Popelkou a Bradlecká Lhota o evidenci obyvatel
I V O § 29/VPS/32/2007Kamenický Šenov a Prysk o přestupcích
I V O § 28/VPS/57/2007Jablonné v Podještědí a Janovice v Podještědí o přestupcích
I V O § 27/VPS/34/2007Jablonec nad Nisou a Maršovice o přestupcích
I V O § 26/VPS/34/2007Dubá a Vrchovany o přestupcích
I V O § 25/VPS/2/2007Dubá a Tuháň o přestupcích
I V O § 24/VPS/35/2007Dubá a Jestřebí o přestupcích
I V O