Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Předpis/ČísloNázev
I V O § A 3/2021 (KK)úseky silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
I V O § A 2/2021 (KK)změna Požárního poplachového plánu Karlovarského kraje
I V O § A 1/2021 (KK)změna nařízení o zabezpečení pokrytí území Karlovarského kraje jednotkami požární ochrany
I V O § A KK/54/HK/21o vykonávání nezbytné péče o děti ve věku od 2 do 10 let za nouzového stavu
I V O § D KK/87/KZ/21o vykonávání nezbytné péče o děti ve věku od 2 do 10 let za nouzového stavu
I V O § KK/28/HK/21o vykonávání nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let za nouzového stavu
I V O § KK/14/HK/21o vykonávání nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let za nouzového stavu
I V O § KK/3/HK/21o vykonávání nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let za nouzového stavu
I V O § KK/312/HK/20o vykonávání nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let za nouzového stavu
I V O § A KK/285/HK/20o vykonávání nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let za nouzového stavu
I V O § 3/2020 (KK)o zřízení přírodní rezervace Chlum
I V O § A D KK/278/HK/20o vykonávání nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let za nouzového stavu
I V O § D KK/275/HK/20o vykonávání nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let za nouzového stavu
I V O § A D 2/2020 (KK)úseky silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
I V O § A KK/161/HK/20o zrušení rozhodnutí o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest
I V O § KK/1390/LPo stanovení počtu členů zastupitelstva kraje pro volby 2020
I V O § KK/I11/HK/20o ubytování pro osoby bez přístřeší a osoby vykázané z důvodu domácího násilí
I V O § KK/1391/ZZ/20-1o prodloužení lhůty pro podání řádného poplatkového přiznání za rok 2019
I V O § KK/95/HK/20, kterým se nařizují regulační opatření v dopravě
I V O § D KK/74/HK/20o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest
I V O § KK/73/HK/20o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu
I V O § KK01/2020, kterým se nařizují regulační opatření v dopravě
I V O § 1/2020 (KK)o zřízení přírodní památky Rudenská luční prameniště
I V O § 2/2019 (KK)o zřízení přírodní památky Louky u Dlouhé Lomnice
I V O § A D 1/2019 (KK)úseky silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
I V O § 7/2018 (KK)o zřízení Přírodní památky Tisovec a jejího ochranného pásma
I V O § 6/2018 (KK)o zřízení Přírodní rezervace Vladař
I V O § 5/2018 (KK)o zřízení Přírodní památky Koňský rybník a jejího ochranného pásma
I V O § A D 4/2018 (KK)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu a náledí
I V O § A 2/2018 (KK3)o zrušení vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
I V O § N D 1/2018 (KK2)o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
I V O § 3/2018 (KK)o zřízení Přírodní památky Toto-Karo a jejího ochranného pásma
I V O § A 2/2018 (KK)změna Požárního poplachového plánu Karlovarského kraje
I V O § A 1/2018 (KK)změna nařízení o zabezpečení pokrytí území Karlovarského kraje jednotkami požární ochrany
I V O § 3/2017 (KK)o zřízení Přírodní památky Tisovec a jejího ochranného pásma
I V O § 2/2017 (KK)o zřízení Přírodní památky Jezerský vrch a jejího ochranného pásma
I V O § A D 1/2017 (KK)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V O § 14/2016 (KK)o zřízení Přírodní památky Valečské lemy
I V O § 13/2016 (KK)o zřízení Přírodní památky Valečské sklepy
I V O § 12/2016 (KK)o zřízení Přírodní památky Dubohabřina ve Vojkovicích
I V O § 11/2016 (KK)o zřízení Přírodní památky Špičák u Vojkovic
I V O § 10/2016 (KK)o zřízení Přírodní památky Hornohradský potok
I V O § 9/2016 (KK)o zřízení Přírodní památky Malý Stolec
I V O § 8/2016 (KK)o zřízení Přírodní památky Pastviny u Srní
I V O § A 7/2016 (KK)změna nařízení o Požárním poplachovém plánu Karlovarského kraje
I V O § A 6/2016 (KK)změna nařízení o zabezpečení pokrytí území Karlovarského kraje jednotkami požární ochrany
I V O § A D 5/2016 (KK)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V O § P A 4/2016 (KK)zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí požárů
I V O § A 3/2016 (KK)zabezpečení požární ochrany při akcích s větším počtem osob
I V O § 2/2016 (KK)o zřízení Přírodní památky Pernink
I V O § KK01/2016počet členů zastupitelstva kraje pro volby 2016
I V O § 1/2016 (KK)závazná část Plánu odpadového hospodářství Karlovarského kraje
I V O § A D 5/2015 (KK)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V O § N A 2/2015 (KK4)o zrušení vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
I V O § A KK01/2015oprava přílohy č. 1 k nařízení Karlovarského kraje č. 2/2015
I V O § N D 1/2015 (KK3)o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
I V O § P A D 4/2015 (KK)podmínky k zabezpečení požární ochrany v době nebezpečí požárů
I V O § A D 3/2015 (KK)podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích s více osobami
I V O § A D 2/2015 (KK)změna nařízení o Požárním poplachovém plánu Karlovarského kraje
I V O § A 1/2015 (KK)změna nařízení o zabezpečení pokrytí území Karlovarského kraje jednotkami požární ochrany
I V O § A D 8/2014 (KK)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V O § A 7/2014 (KK)zrušení závazných částí Plánu oblasti povodí Ohře a dolního Labe
I V O § 6/2014 (KK)o zřízení přírodní památky Za Údrčí
I V O § 5/2014 (KK)o zřízení přírodní rezervace Vladař
I V O § 4/2014 (KK)o zřízení přírodní památky Týniště
I V O § 3/2014 (KK)o zřízení přírodní památky Lomnický rybník
I V O § 2/2014 (KK)o zřízení přírodní památky Blažejský rybník
I V O § A 1/2014 (KK)změna nař. o podmínkách k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů
I V O § A D 1/2013 (KK)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V O § A D 3/2012 (KK)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V O § KK01/2012o stanovení počtu členů zastupitelstva kraje
I V O § A 2/2012 (KK)změna nařízení o Požárním poplachovém plánu Karlovarského kraje
I V O § A 1/2012 (KK)změna nařízení o zabezpečení pokrytí území Karlovarského kraje jednotkami požární ochrany
I V O § A D 1/2011 (KK)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V O § A D 4/2010 (KK)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V O § A 3/2010 (KK)změna nařízení o Požárním poplachovém plánu Karlovarského kraje
I V O § A 2/2010 (KK)změna nařízení o zabezpečení pokrytí území Karlovarského kraje jednotkami požární ochrany
I V O § D 1/2010 (KK)závazné části Plánu oblasti povodí Ohře a dolního Labe
I V O § A D 1/2009 (KK)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V O § KK01/2008Stanovení počtu členů Zastupitelstva Karlovarského kraje
I V O § A D 3/2008 (KK)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V O § A 2/2008 (KK)změna nařízení o Požárním poplachovém plánu Karlovarského kraje
I V O § A 1/2008 (KK)změna nařízení o zabezpečení pokrytí území Karlovarského kraje jednotkami požární ochrany
I V O § D 1/2007 (KK)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V O § 4/2006 (KK)úseky silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
I V O § A D 3/2006 (KK)změna nař. o zabezpečení požární ochrany v době nebezpečí požárů
I V O § A D 2/2006 (KK)požární poplachový plán Karlovarského kraje
I V O § A D 1/2006 (KK)zabezpečení pokrytí Karlovarského kraje jednotkami požární ochrany
I V O § 5/2004 (KK)Program ke zlepšení kvality ovzduší Karlovarského kraje
I V O § 4/2004 (KK)Program snižování emisí Karlovarského kraje
I V O § 3/2004 (KK)závazná část Plánu odpadového hospodářství Karlovarského kraje
I V O § KK01/2004o stanovení počtu členů zastupitelstva Karlovarského kraje
I V O § A D 2/2004 (KK)změna nařízení o pokrytí Karlovar.kraje jednotkami požární ochrany
I V O § D 1/2004 (KK), kterým se stanoví Požární poplachový plán Karlovarského kraje
I V O § D 5/2003 (KK)podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích s více osobami
I V O § 4/2003 (KK)podmínky k zabezpečení požární ochrany v budovách zvlášt. významu
I V O § D 3/2003 (KK)podmínky k zabezpečení požární ochrany v době nebezpečí požárů
I V O § D 2/2003 (KK)zabezpečení pokrytí Karlovarského kraje jednotkami požární ochrany
I V O § D 1/2003 (KK)podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů
I V O § 1/2001 (KK)závazná část územního plánu Karlovarsko - sokolovské aglomerace
I V O § 12/VS/2021 (KK)Nejdek a Černava o obecní policii
I V O § 11/VS/2021 (KK)Kraslice a Stříbrná o základních registrech
I V O § A 10/VS/2021 (KK)Aš a Krásná o obecní policii
I V O § A 9/VS/2021 (KK)Aš a Hranice o obecní policii
I V O § 8/VS/2021 (KK)Aš a Hazlov o základních registrech
I V O § A 7/VS/2021 (KK)Aš a Hazlov o obecní policii
I V O § 6/VS/2021 (KK)Kraslice a Šindelová o základních registrech
I V O § 5/VS/2021 (KK)Karlovy Vary a Hory o požární ochraně
I V O § 4/VS/2021 (KK)Aš a Podhradí o přestupcích
I V O § 3/VS/2021 (KK)Aš a Krásná o přestupcích
I V O § 2/VS/2021 (KK)Aš a Hranice o přestupcích
I V O § A 1/VS/2021 (KK)Aš a Hazlov o přestupcích
I V O § 14/VS/2020 (KK)Rotava a Jindřichovice o obecní policii
I V O § 13/VS/2020 (KK)Karlovy Vary a Dalovice o přestupcích
I V O § 12/VS/2020 (KK)Karlovy Vary a Andělská Hora o přestupcích
I V O § A 11/VS/2020 (KK)změna VS - Ostrov a Vojkovice o přestupcích
I V O § A 10/VS/2020 (KK)změna VS - Ostrov a Stráž nad Ohří o přestupcích
I V O § A 9/VS/2020 (KK)změna VS - Ostrov a Merklín o přestupcích
I V O § A 8/VS/2020 (KK)změna VS - Ostrov a Krásný Les o přestupcích
I V O § A 7/VS/2020 (KK)změna VS - Ostrov a Horní Blatná o přestupcích
I V O § A 6/VS/2020 (KK)změna VS - Ostrov a Doupovské Hradiště o přestupcích
I V O § A 5/VS/2020 (KK)změna VS - Chodov a Tatrovice o přestupcích
I V O § A 4/VS/2020 (KK)změna VS - Chodov a Dolní Nivy o přestupcích
I V O § 3/VS/2020 (KK)Ostrov a a Stráž nad Ohří o obecní policii
I V O § 2/VS/2020 (KK)Kraslice a Jindřichovice o základních registrech
I V O § 1/VS/2020 (KK)Kraslice a Bublava o základních registrech
I V O § A 12/VS/2019 (KK)změna VS - Chodov a Vřesová o přestupcích
I V O § A 11/VS/2019 (KK)změna VS - Chodov a Vintířov o přestupcích
I V O § A 10/VS/2019 (KK)změna VS - Chodov a Lomnice o přestupcích
I V O § 9/VS/2019 (KK)Sokolov a Svatava o obecní policii
I V O § 8/VS/2019 (KK)Sokolov a Lomnice o obecní policii
I V O § 7/VS/2019 (KK)Sokolov a Dolní Rychnov o obecní policii
I V O § 6/VS/2019 (KK)Sokolov a Březová o obecní policii
I V O § D 5/VS/2019 (KK)Ostrov a Vojkovice o přestupcích
I V O § D 4/VS/2019 (KK)Ostrov a Krásný Les o přestupcích
I V O § 3/VS/2019 (KK)Kraslice a Šindelová o základních registrech
I V O § 2/VS/2019 (KK)Kraslice a Jindřichovice o přestupcích
I V O § 1/VS/2019 (KK)Karlovy Vary a Kolová o přestupcích
I V O § A 19/VS/2018 (KK)změna VS - Ostrov a Stráž nad Ohří o přestupcích
I V O § A 18/VS/2018 (KK)změna VS - Ostrov a Merklín o přestupcích
I V O § A 17/VS/2018 (KK)změna VS - Ostrov a Horní Blatná o přestupcích
I V O § A 16/VS/2018 (KK)změna VS - Ostrov a Doupovské Hradiště o přestupcích
I V O § 15/VS/2018 (KK)Mariánské Lázně a Zádub-Závišín o přestupcích
I V O § A 14/VS/2018 (KK)dodatek č. 1 - VS Habartov a Krajková o přestupcích
I V O § A 13/VS/2018 (KK)změna VS - Rotava a Jindřichovice o přestupcích
I V O § A 12/VS/2018 (KK)změna VS - Ostrov a Vojkovice o přestupcích
I V O § A 11/VS/2018 (KK)změna VS - Ostrov a Stráž nad Ohří o přestupcích
I V O § A 10/VS/2018 (KK)změna VS - Ostrov a Horní Blatná o přestupcích
I V O § A 9/VS/2018 (KK)změna VS - Chodov a Vřesová o přestupcích
I V O § A 8/VS/2018 (KK)změna VS - Chodov a Vintířov o přestupcích
I V O § A 7/VS/2018 (KK)změna VS - Chodov a Vintířov o obecní policii
I V O § A 6/VS/2018 (KK)změna VS - Chodov a Lomnice o přestupcích
I V O § 5/VS/2018 (KK)Kraslice a Šindelová o přestupcích
I V O § 4/VS/2018 (KK)Kraslice a Stříbrná o základních registrech
I V O § 3/VS/2018 (KK)Kraslice a Jindřichovice o základních registrech
I V O § D 1/VS/2018 (KK)Chodov a Dolní Nivy o přestupcích
I V O § 2/VS/2018 (KK)Kraslice a Bublava o základních registrech
I V O § A 9/VS/2017 (KK)změna VS - Ostrov a obcí Merklín o přestupcích
I V O § A 8/VS/2017 (KK)změna VS - Ostrov a Doupovské Hradiště o přestupcích
I V O § 7/VS/2017 (KK)Mariánské Lázně a Mnichov o přestupcích
I V O § A 6/VS/2017 (KK)změna VS - Kynšperk nad Ohří a Libavské Údolí o přestupcích
I V O § 5/VS/2017 (KK)Sokolov a Libavské Údolí o přestupcích
I V O § D 4/VS/2017 (KK)Ostrov a Vojkovice o přestupcích
I V O § 3/VS/2017 (KK)Mariánské Lázně a Stará Voda o přestupcích
I V O § 2/VS/2017 (KK)Mariánské Lázně a Lázně Kynžvart o přestupcích
I V O § 1/VS/2017 (KK)Kraslice a Šindelová o základních registrech
I V O § A 64/VS/2016 (KK)změna VS - Chodov a Tatrovice o přestupcích
I V O § 63/VS/2016 (KK)Mariánské Lázně a Tři Sekery o přestupcích
I V O § 62/VS/2016 (KK)Karlovy Vary a Božičany o pozemních komunikacích
I V O § A 61/VS/2016 (KK)dodatek č. 1 k VS - Nejdek a Nové Hamry o obecní policii
I V O § A D 60/VS/2016 (KK)změna VS - Sokolov a Svatava o obecní policii
I V O § A 59/VS/2016 (KK)změna VS - Sokolov a Lomnice o obecní policii
I V O § 58/VS/2016 (KK)Sokolov a Vintířov o pozemních komunikacích
I V O § 57/VS/2016 (KK)Sokolov a Krajková o pozemních komunikacích
I V O § 56/VS/2016 (KK)Sokolov a Chlum Svaté Maří o pozemních komunikacích
I V O § 55/VS/2016 (KK)Sokolov a Dolní Rychnov o pozemních komunikacích
I V O § 54/VS/2016 (KK)Sokolov a Bukovany o pozemních komunikacích
I V O § 53/VS/2016 (KK)Ostrov a Potůčky o pozemních komunikacích
I V O § D 52/VS/2016 (KK)Ostrov a Doupovské Hradiště o přestupcích
I V O § 51/VS/2016 (KK)Ostrov a Boží Dar o pozemních komunikacích
I V O § 50/VS/2016 (KK)Mariánské Lázně a Valy o přestupcích
I V O § 49/VS/2016 (KK)Karlovy Vary a Žlutice o pozemních komunikacích
I V O § 48/VS/2016 (KK)Karlovy Vary a Útvina o pozemních komunikacích
I V O § 47/VS/2016 (KK)Karlovy Vary a Otročín o pozemních komunikacích
I V O § 46/VS/2016 (KK)Karlovy Vary a Krásné Údolí o pozemních komunikacích
I V O § 45/VS/2016 (KK)Karlovy Vary a Hory o přestupcích
I V O § 44/VS/2016 (KK)Karlovy Vary a Bochov o pozemních komunikacích
I V O § 43/VS/2016 (KK)Cheb a Skalná o pozemních komunikacích
I V O § 42/VS/2016 (KK)Sokolov a Tatrovice o pozemních komunikacích
I V O § 41/VS/2016 (KK)Sokolov a Nové Sedlo o pozemních komunikacích
I V O § 40/VS/2016 (KK)Sokolov a Kynšperk nad Ohří o pozemních komunikacích
I V O § 39/VS/2016 (KK)Sokolov a Krásno o pozemních komunikacích
I V O § 38/VS/2016 (KK)Sokolov a obcí Kaceřov o pozemních komunikacích
I V O § 37/VS/2016 (KK)Ostrov a Pernink o pozemních komunikacích
I V O § 36/VS/2016 (KK)Ostrov a Merklín o pozemních komunikacích
I V O § 35/VS/2016 (KK)Karlovy Vary a Smolné Pece o pozemních komunikacích
I V O § 34/VS/2016 (KK)Karlovy Vary a Sadov o pozemních komunikacích
I V O § 33/VS/2016 (KK)Karlovy Vary a Nová Role o pozemních komunikacích
I V O § 32/VS/2016 (KK)Karlovy Vary a Nejdek o pozemních komunikacích
I V O § 31/VS/2016 (KK)Sokolov a Šabina o pozemních komunikacích
I V O § 30/VS/2016 (KK)Sokolov a Svatava o pozemních komunikacích
I V O § 29/VS/2016 (KK)Sokolov a Lomnice o pozemních komunikacích
I V O § 28/VS/2016 (KK)Sokolov a Královské Poříčí o pozemních komunikacích
I V O § 27/VS/2016 (KK)Sokolov a Josefov o pozemních komunikacích
I V O § 26/VS/2016 (KK)Sokolov a Habartov o pozemních komunikacích
I V O § 25/VS/2016 (KK)Sokolov a Březová o pozemních komunikacích
I V O § 24/VS/2016 (KK)Ostrov a Velichov o pozemních komunikacích
I V O § 23/VS/2016 (KK)Ostrov a Stráž nad Ohří o pozemních komunikacích
I V O § 22/VS/2016 (KK)Ostrov a Jáchymov o pozemních komunikacích
I V O § 21/VS/2016 (KK)Ostrov a Hroznětín o pozemních komunikacích
I V O § 20/VS/2016 (KK)Ostrov a Horní Blatná o pozemních komunikacích
I V O § D 19/VS/2016 (KK)Ostrov a Horní Blatná o přestupcích
I V O § 18/VS/2016 (KK)Ostrov a Hájek o pozemních komunikacích
I V O § 17/VS/2016 (KK)Ostrov a Abertamy o pozemních komunikacích
I V O § 16/VS/2016 (KK)Mariánské Lázně a Trstěnice o přestupcích
I V O § 15/VS/2016 (KK)Kraslice a Bublava o základních registrech
I V O § 14/VS/2016 (KK)Karlovy Vary a Toužim o pozemních komunikacích
I V O § 13/VS/2016 (KK)Karlovy Vary a Pšov o pozemních komunikacích
I V O § A 12/VS/2016 (KK)změna VS o přestupcích mezi Ostrovem a Vojkovicemi
I V O § A 11/VS/2016 (KK)změna VS o přestupcích mezi Ostrovem a Stráží nad Ohří
I V O § A 10/VS/2016 (KK)změna VS o přestupcích mezi Ostrovem a Merklínem
I V O § A 9/VS/2016 (KK)změna VS o přestupcích mezi Ostrovem a Krásným Lesem
I V O § 8/VS/2016 (KK)Sokolov a Svatava o obecní policii
I V O § D 7/VS/2016 (KK)Sokolov a Lomnice o obecní policii
I V O § 6/VS/2016 (KK)Sokolov a Josefov o přestupcích
I V O § 5/VS/2016 (KK)Sokolov a Dolní Rychnov o obecní policii
I V O § 4/VS/2016 (KK)Sokolov a Březová o obecní policii
I V O § 3/VS/2016 (KK)Mariánské Lázně a Velká Hleďsebe o přestupcích
I V O § 2/VS/2016 (KK)Kraslice a Stříbrná o zápisu údajů do informačního systému
I V O § 1/VS/2016 (KK)Kraslice a Jindřichovice o zápisu údajů do informačního systému
I V O § D 24/VS/2015 (KK)Ostrov a Stráž nad Ohří o přestupcích
I V O § 23/VS/2015 (KK)Sokolov a Svatava o obecní policii
I V O § 22/VS/2015 (KK)Sokolov a Lomnice o obecní policii
I V O § 21/VS/2015 (KK)Sokolov a Dolní Rychnov o obecní policii
I V O § 20/VS/2015 (KK)Sokolov a Březová o obecní policii
I V O § D 19/VS/2015 (KK)Nejdek a Nové Hamry o obecní policii
I V O § 18/VS/2015 (KK)Kraslice a Šindelová o zápisu údajů do informačního systému
I V O § 17/VS/2015 (KK)Kraslice a Bublava o zápisu údajů do informačního systému
I V O § 16/VS/2015 (KK)Cheb a Tuřany o přestupcích
I V O § 15/VS/2015 (KK)Cheb a Okrouhlá o přestupcích
I V O § 14/VS/2015 (KK)Horní Slavkov a Krásno o zápisu údajů do informačního systému
I V O § A 13/VS/2015 (KK)změna VS mezi Rotavou a Šindelovou o přestupcích
I V O § A 12/VS/2015 (KK)změna VS mezi Ostrovem a Vojkovicemi o přestupcích
I V O § A 11/VS/2015 (KK)změna VS mezi Ostrovem a Krásným Lesem o přestupcích
I V O § A 10/VS/2015 (KK)změna VS mezi Ostrovem a Horní Blatnou o přestupcích
I V O § A 9/VS/2015 (KK)změna VS mezi Novým Sedlem a Vřesovou o obecní policii
I V O § A 8/VS/2015 (KK)změna VS mezi Mariánskými Lázněmi a Vlkovicemi o přestupcích
I V O § A 7/VS/2015 (KK)změna VS mezi Mariánskými Lázněmi a Ovesnými Kladrubami a přestup.
I V O § A 6/VS/2015 (KK)změna VS mezi Mariánskými Lázněmi a Drmoulí o přestupcích
I V O § D 5/VS/2015 (KK)Ostrov a Merklín o přestupcích
I V O § 4/VS/2015 (KK)Kraslice a Stříbrná o zápisu údajů do informačního systému
I V O § 3/VS/2015 (KK)Cheb a Luby o přestupcích
I V O § D 2/VS/2015 (KK)Habartov a Krajková o přestupcích
I V O § 1/VS/2015 (KK)Bochov a Stružná o zápisu údajů do informačního systému
I V O § A 26/VS/2014 (KK)změna VS mezi Chodovem a Vintířovem o obecní policii
I V O § A 25/VS/2014 (KK)změna VS mezi Chodovem a Lomnicí o přestupcích
I V O § 24/VS/2014 (KK)dodatek č. 1 k VS mezi Ostrovem a Jáchymovem o obecní policii
I V O § A 23/VS/2014 (KK)dodatek č. 1 k VS mezi Ostrovem a Hroznětínem o obecní policii
I V O § 22/VS/2014 (KK)Kraslice a Jindřichovice o zápisu údajů do informačního systému
I V O § 21/VS/2014 (KK)Kraslice a Bublava o zápisu údajů do informačního systému
I V O § 20/VS/2014 (KK)Cheb a Plesná o přestupcích
I V O § A 19/VS/2014 (KK)změna VS mezi Sokolovem a Svatavou o obecní policii
I V O § A 18/VS/2014 (KK)změna VS mezi Sokolovem a Dolním Rychnovem o obecní policii
I V O § A 17/VS/2014 (KK)změna VS mezi Skolovem a Březovou o obecní policii
I V O § 16/VS/2014 (KK)Kraslice a Stříbrná o zápisu údajů do informačního systému
I V O § A 15/VS/2014 (KK)změna VS mezi Rotavou a Jindřichovicemi o přestupcích
I V O § A 14/VS/2014 (KK)změna VS mezi Ostrovem a Vojkovicemi o přestupcích
I V O § A 13/VS/2014 (KK)změna VS mezi Ostrovem a Stráží nad Ohří o přestupcích
I V O § A 12/VS/2014 (KK)změna VS mezi Ostrovem a Krásným Lesem o přestupcích
I V O § A 11/VS/2014 (KK)změna VS mezi Chodovem a Vřesovou o přestupcích
I V O § A 10/VS/2014 (KK)změna VS mezi Chodovem a Vintířovem o přestupcích
I V O § A 9/VS/2014 (KK)změna VS mezi Chodovem a Tatrovicemi o přestupcích
I V O § 8/VS/2014 (KK)Cheb a Pomezí nad Ohří o přestupcích
I V O § A 7/VS/2014 (KK)změna VS mezi Sokolovem a Lomnicí o obecní policii
I V O § A 6/VS/2014 (KK)změna VS mezi Sokolovem a Březovou o obecní policii
I V O § A 5/VS/2014 (KK)změna VS mezi Ostrovem a Horní Blatnou o přestupcích
I V O § A 4/VS/2014 (KK)změna VS mezi Ostrovem a Hájkem o přestupcích
I V O § A 3/VS/2014 (KK)změna VS mezi Bochovem a Stružnou o evidenci obyvatel
I V O § D 2/VS/2014 (KK)Sokolov a Svatava o obecní policii
I V O § D 1/VS/2014 (KK)Sokolov a Dolní Rychnov o obecní policii
I V O § A 15/VS/2013 (KK)změna VS mezi Mariánskými Lázněmi a obcí Velká Hleďsebe
I V O § D 14/VS/2013 (KK)Ostrov a Krásný Les o přestupcích
I V O § 13/VS/2013 (KK)Kraslice a Stříbrná o zápisu údajů do informačního systému
I V O § 12/VS/2013 (KK)Kraslice a Jindřichovice o zápisu údajů do informačního systému
I V O § 11/VS/2013 (KK)Kraslice a Bublava o zápisu údajů do informačního systému
I V O § A 10/VS/2013 (KK)změna VS mezi Sokolovem a Březovou o obecní policii
I V O § A 9/VS/2013 (KK)změna VS mezi Bochovem a Stružnou o evidenci obyvatel
I V O § D 8/VS/2013 (KK)Ostrov a Vojkovice o přestupcích
I V O § D 7/VS/2013 (KK)Ostrov a Stráž nad Ohří o přestupcích
I V O § 6/VS/2013 (KK)Ostrov a Jáchymov o obecní policii
I V O § D 5/VS/2013 (KK)Ostrov a Hroznětín o obecní policii
I V O § D 4/VS/2013 (KK)Ostrov a Horní Blatná o přestupcích
I V O § D 3/VS/2013 (KK)Ostrov a Hájek o přestupcích
I V O § 2/VS/2013 (KK)Cheb a Poustka o přestupcích
I V O § 1/VS/2013 (KK)Cheb a Milhostov o přestupcích
I V O § 19/VS/2012 (KK)Kraslice a Šindelová o zápisu údajů do informačního systému
I V O § 18/VS/2012 (KK)Kraslice a Stříbrná o zápisu údajů do informačního systému
I V O § 17/VS/2012 (KK)Kraslice a Jindřichovice o zápisu údajů do informačního systému
I V O § 16/VS/2012 (KK)Kraslice a Bublava o zápisu údajů do informačního systému
I V O § D 15/VS/2012 (KK)Aš a Hazlov o obecní policii
I V O § A 14/VS/2012 (KK)změna VS mezi Sokolovem a Březovou o obecní policii
I V O § A 13/VS/2012 (KK)změna VS mezi Rotavou a Šindelovou o přestupcích
I V O § 12/VS/2012 (KK)změna VS mezi Ostrovem a Vojkovicemi o přestupcích
I V O § A 11/VS/2012 (KK)změna VS mezi Ostrovem a Stráží nad Ohří o přestupcích
I V O § A 10/VS/2012 (KK)změna VS mezi Ostrovem a Krásným Lesem o přestupcích
I V O § A 9/VS/2012 (KK)změna VS mezi Ostrovem a Horní Blatnou o přestupcích
I V O § A 8/VS/2012 (KK)změna VS mezi Ostrovem a Hájkem o přestupcích
I V O § A 7/VS/2012 (KK)změna VS mezi Novým Sedlem a Vřesovou o obecní policii
I V O § A 6/VS/2012 (KK)změna VS mezi Bochovem a Stružnou o evidenci obyvatel
I V O § D 5/VS/2012 (KK)Sokolov a Lomnice o obecní policii
I V O § 4/VS/2012 (KK)Nové Sedlo a Vřesová o povolování kácení
I V O § 3/VS/2012 (KK)Cheb a Třebeň o přestupcích
I V O § 2/VS/2012 (KK)Horní Slavkov a Nová Ves o zápisu údajů do informačního systému
I V O § 1/VS/2012 (KK)Bochov a Stružná o zápisu údajů do informačního systému
I V O § A 12/VS/2011 (KK)změna 21/VS/2006 (KK) mezi Rotavou a Jindřichovicemi o přestupcích
I V O § A 11/VS/2011 (KK)změna 12/VS/2008 (KK) mezi Novým Sedlem a Vřesovou o policii
I V O § A 10/VS/2011 (KK)změna 4/VS/2007 (KK) mezi Mariánskými Lázněmi a Vlkovicemi
I V O § A 9/VS/2011 (KK)změna 3/VS/2007 (KK) mezi Mariánskými Lázněmi a Drmoulí
I V O § A 8/VS/2011 (KK)změna 6/VS/2003 (KK) mezi Chodovem a Vřesovou o přestupcích
I V O § A 7/VS/2011 (KK)změna 5/VS/2003 mezi Chodovem a Vintířovem o přestupcích
I V O § A 6/VS/2011 (KK)změna 1/VS/2007 (KK) mezi Chodovem a Vintířovem o obecní policii
I V O § A 5/VS/2011 (KK)změna 4/VS/2003 (KK) mezi Chodovem a Tatrovicemi o přestupcích
I V O § A 4/VS/2011 (KK)změna 17/VS/2003 (KK) mezi Chodovem a Lomnicí o přestupcích
I V O § D 3/VS/2011 (KK)Sokolov a Březová o obecní policii
I V O § D 2/VS/2011 (KK)Mariánské Lázně a Velká Hleďsebe o přestupcích
I V O § D 1/VS/2011 (KK)Mariánské Lázně a Ovesné Kladruby o přestupcích
I V O § 9/VS/2010 (KK)Sokolov a Dolní Rychnov o obecní policii
I V O § 8/VS/2010 (KK)Sokolov a Březová o obecní policii
I V O § D 7/VS/2010 (KK)Bochov a Stružná o evidenci obyvatel
I V O § A 6/VS/2010 (KK)změna VS č. 5/VS/2004 (KK) mezi Rotavou a Šindelovou o přestupcích
I V O § A 5/VS/2010 (KK)změna VS č. 15/VS/2004 (KK) mezi Ostrovem a Vojkovicemi
I V O § A 4/VS/2010 (KK)změna VS č. 23/VS/2007 (KK) mezi Ostrovem a Stráží nad Ohří
I V O § A 3/VS/2010 (KK)změna VS č. 4/VS/2008 (KK) mezi Ostrovem a Krásným Lesem
I V O § A 2/VS/2010 (KK)změna VS č. 22/VS/2007 (KK) mezi Ostrovem a Horní Blatnou
I V O § A 1/VS/2010 (KK)změna VS č. 10/VS/2004 (KK) mezi Ostrovem a Hájkem o přestupcích
I V O § 11/VS/2009 (KK)Nejdek a Nové Hamry o pozemních komunikacích
I V O § 10/VS/2009 (KK)Mariánské lázně a Velká Hleďsebe o přestupcích
I V O § 9/VS/2009 (KK)Kynšperk nad Ohří a Šabina o přestupcích
I V O § A 8/VS/2009 (KK)změna VS č. 24/VS/2007 (KK) mezi Vintířovem a Královským Poříčím
I V O § A 7/VS/2009 (KK)změna VS č. 15/VS/2007 (KK) mezi Ostrovem a Vojkovicemi
I V O § A 6/VS/2009 (KK)změna VS č. 23/VS/2007 (KK) mezi Ostrovem a Stráží nad Ohří
I V O § A 5/VS/2009 (KK)změna VS č. 4/VS/2008 (KK) mezi Ostrovem a Krásným Lesem
I V O § A 4/VS/2009 (KK)změna VS č. 22/VS/2007 (KK) mezi Ostrovem a Horní Blatnou
I V O § A 3/VS/2009 (KK)změna VS č. 10/VS/2004 (KK) mezi Ostrovem a Hájkem
I V O § A 2/VS/2009 (KK)změna VS č. 12/VS/2008 (KK) mezi Novým Sedlem a Vřesovou
I V O § 1/VS/2009 (KK)Aš a Hranice o přestupcích
I V O § D 12/VS/2008 (KK)Nové Sedlo a Vřesová o obecní policii
I V O § 11/VS/2008 (KK)Cheb a Vojanov o přestupcích
I V O § 10/VS/2008 (KK)Cheb a Odrava o přestupcích
I V O § 9/VS/2008 (KK)Cheb a Milíkov o přestupcích
I V O § 8/VS/2008 (KK)Cheb a Milhostov o přestupcích
I V O § 7/VS/2008 (KK)Cheb a Lipová o přestupcích
I V O § 6/VS/2008 (KK)Cheb a Dolní Žandov o přestupcích
I V O § 5/VS/2008 (KK)Ostrov a Vojkovice o přestupcích
I V O § D 4/VS/2008 (KK)Ostrov a Krásný Les o přestupcích
I V O § 3/VS/2008 (KK)Aš a Podhradí o přestupcích
I V O § 2/VS/2008 (KK)Aš a Podhradí k výkonu úkolů obecní policie
I V O § D 1/VS/2008 (KK)Aš a Hazlov o přestupcích
I V O § A 25/VS/2007 (KK)o změně VS mezi městem Rotava a obcí Jindřichovice
I V O § D 24/VS/2007 (KK)Vintířov a Královské Poříčí o územním plánování
I V O § D 23/VS/2007 (KK)Ostrov a Stráž nad Ohří o přestupcích
I V O § D 22/VS/2007 (KK)Ostrov a Horní Blatná o přestupcích
I V O § 21/VS/2007 (KK)Cheb a Vojtanov o přestupcích
I V O § 20/VS/2007 (KK)Cheb a Odrava o přestupcích
I V O § 19/VS/2007 (KK)Cheb a Milíkov o přestupcích
I V O § 18/VS/2007 (KK)Cheb a Milhostov o přestupcích
I V O § 17/VS/2007 (KK)Cheb a Lipová o přestupcích
I V O § 16/VS/2007 (KK)Cheb a Dolní Žandov o přestupcích
I V O § D 15/VS/2007 (KK)Aš a Krásná k výkonu úkolů obecní policie
I V O § 14/VS/2007 (KK)Aš a Hazlov o výkonu působnosti stavebního úřadu
I V O § A 13/VS/2007 (KK)změna VS č. 5/VS/2004 (KK) mezi Rotavou a Šindelovou
I V O § A 12/VS/2007 (KK)změna VS č. 15/VS/2004 (KK) mezi Ostrovem a Vojkovicemi
I V O § A 11/VS/2007 (KK)změna VS č. 10/VS/2004 (KK) mezi Ostrovem a Hájkem
I V O § A 10/VS/2007 (KK)změna VS č. 6/VS/2003 (KK) mezi Chodovem a Vřesovou
I V O § A 9/VS/2007 (KK)změna VS č. 5/VS/2003 (KK) mezi Chodovem a Vintířovem
I V O § A 8/VS/2007 (KK)změna VS č. 4/VS/2003 (KK) mezi Chodovem a Tatrovicemi
I V O § A 7/VS/2007 (KK)změna VS č. 17/VS/2003 (KK) mezi Chodovem a Lomnicí
I V O § 6/VS/2007 (KK)Skalná a Velký Luh o přestupcích
I V O § 5/VS/2007 (KK)Skalná a Křižovatka o přestupcích
I V O § D 4/VS/2007 (KK)Mariánské Lázně a Vlkovice o přestupcích
I V O § D 3/VS/2007 (KK)Mariánské Lázně a Drmoul o přestupcích
I V O § 2/VS/2007 (KK)Loket a Staré Sedlo o přestupcích
I V O § D 1/VS/2007 (KK)Chodov a Vintířov o obecní policii
I V O § D 21/VS/2006 (KK)Rotava a Jindřichovice o přestupcích
I V O § 20/VS/2006 (KK)Cheb a Odrava o přestupcích
I V O § 19/VS/2006 (KK)Cheb a o státní památkové péči
I V O § D 18/VS/2006 (KK)Aš a Hranice k výkonu úkolů obecní policie
I V O § A 17/VS/2006 (KK)o změně VS č. 14/VS/2004 (KK) mezi Bukovany a Dasnicemi
I V O § A 16/VS/2006 (KK)o změně VS č. 13/VS/2004 (KK) mezi Bukovany a Citicemi
I V O § 15/VS/2006 (KK)Skalná a Velký Luh o přestupcích
I V O § 14/VS/2006 (KK)Skalná a Křižovatka o přestupcích
I V O § 13/VS/2006 (KK)Mariánské Lázně a Vlkovice o přestupcích
I V O § 12/VS/2006 (KK)Mariánské Lázně a Drmoul o přestupcích
I V O § D 11/VS/2006 (KK)Kynšperk nad Ohří a Libavské Údolí o přestupcích
I V O § 10/VS/2006 (KK)Kynšperk nad Ohří a Kaceřov o přestupcích
I V O § 9/VS/2006 (KK)Cheb a Milíkov o přestupcích
I V O § 8/VS/2006 (KK)Cheb a Milhostov o přestupcích
I V O § 7/VS/2006 (KK)Cheb a Lipová o provozování elektronické podatelny
I V O § 6/VS/2006 (KK)Cheb a Lipová o přestupcích
I V O § 5/VS/2006 (KK)Cheb a Dolní Žandov o přestupcích
I V O § 4/VS/2006 (KK)Aš a Krásná o přestupcích
I V O § A 3/VS/2006 (KK)změna VS č. 15/VS/2004 (KK) mezi Ostrovem a Vojkovicemi
I V O § 2/VS/2006 (KK)Cheb a Vojtanov o přestupcích
I V O § 1/VS/2006 (KK)Cheb a Milíkov o přestupcích
I V O § 15/VS/2005 (KK)Skalná a Velký Luh o přestupcích
I V O § 14/VS/2005 (KK)Mariánské Lázně a Zádub-Závišín o přestupcích
I V O § 13/VS/2005 (KK)Karlovy Vary a Sadov o přestupcích
I V O § 12/VS/2005 (KK)Cheb a Okrouhlá o přestupcích
I V O § 11/VS/2005 (KK)Cheb a Milhostov o přestupcích
I V O § 10/VS/2005 (KK)Cheb a Lipová o přestupcích
I V O § A 9/VS/2005 (KK)zrušení VS č. 21/VS/2003 (KK) mezi Horním Slavkovem a Novou Vsí
I V O § A 8/VS/2005 (KK)změna VS č. 8/VS/2003 (KK) mezi Mariánskými Lázněmi a Prameny
I V O § 7/VS/2005 (KK)Skalná a Křižovatka o přestupcích
I V O § 6/VS/2005 (KK)Loket a Staré Sedlo o přestupcích
I V O § 5/VS/2005 (KK)Karlovy Vary a Březová o přestupcích
I V O § 4/VS/2005 (KK)Cheb a Dolní Žandov o přestupcích
I V O § A 3/VS/2005 (KK)změna VS č. 10/VS/2004 (KK) mezi Ostrovem a Hájkem
I V O § A 2/VS/2005 (KK)změna VS č. 20/VS/2003 (KK) mezi Chodovem a Vintířovem
I V O § A 1/VS/2005 (KK)změna VS č. 17/VS/2003 (KK) mezi Chodovem a Lomnicí
I V O § A 16/VS/2004 (KK)změna VS č. 4/VS/2004 (KK) mezi Novou Roklí a Božičanami
I V O § D 15/VS/2004 (KK)Ostrov a Vojkovice o přestupcích
I V O § D 14/VS/2004 (KK)Bukovany a Dasnice k výkonu úkolů obecní policie
I V O § D 13/VS/2004 (KK)Bukovany a Citice k výkonu úkolů obecní policie
I V O § 12/VS/2004 (KK)Mariánské Lázně a Vlkovice o přestupcích
I V O § 11/VS/2004 (KK)Karlovy Vary a Stružná o přestupcích
I V O § D 10/VS/2004 (KK)Ostrov a Hájek o přestupcích a o sociálním zabezpečení
I V O § 9/VS/2004 (KK)Kraslice a Stříbrná o přestupcích
I V O § 8/VS/2004 (KK)Cheb a Milíkov o přestupcích
I V O § 7/VS/2004 (KK)Cheb a Lipová o přestupcích
I V O § 6/VS/2004 (KK)Cheb a Milhostov o přestupcích
I V O § D 5/VS/2004 (KK)Rotava a Šindelová o přestupcích
I V O § D 4/VS/2004 (KK)Nová Role a Božičany o přestupcích
I V O § 3/VS/2004 (KK)Kynšperk nad Ohří a Libavské Údolí o přestupcích
I V O § 2/VS/2004 (KK)Kynšperk nad Ohří a Kaceřov o přestupcích
I V O § A 1/VS/2004 (KK)změna veřejnoprávní smlouvy mezi Chodovem a Vřesovou o přestupcích
I V O § A 25/VS/2003 (KK)o změně veřejnoprávní smlouvy mezi Chodovem a Vintířovem
I V O § A 24/VS/2003 (KK)o změně veřejnoprávní smlouvy mezi Chodovem a Tatrovicemi
I V O § 23/VS/2003 (KK)Mariánské Lázně a Drmoul o přestupcích
I V O § 22/VS/2003 (KK)Kraslice a Bublava o přestupcích
I V O § D 21/VS/2003 (KK)Horní Slavkov a Nová Ves o přestupcích
I V O § D 20/VS/2003 (KK)Chodov a Vintířov k výkonu úkolů obecní policie
I V O § 19/VS/2003 (KK)Karlovy Vary a Sadov o přestupcích
I V O § 18/VS/2003 (KK)Karlovy Vary a Březová o přestupcích
I V O § D 17/VS/2003 (KK)Chodov a Lomnice o přestupcích
I V O § 16/VS/2003 (KK)Sokolov a Citice o přestupcích
I V O § 15/VS/2003 (KK)Žlutice a Štědrá o přestupcích
I V O § 14/VS/2003 (KK)Sokolov a Dasnice o přestupcích
I V O § 13/VS/2003 (KK)Sokolov a Chlum Svaté Maří o přestupcích
I V O § 12/VS/2003 (KK)Nejdek a Vysoká Pec o přestupcích
I V O § 11/VS/2003 (KK)Nejdek a Smolné Pece o přestupcích
I V O § 10/VS/2003 (KK)Nejdek a Nové Hamry o přestupcích
I V O § 9/VS/2003 (KK)Nejdek a Černava o přestupcích
I V O § D 8/VS/2003 (KK)Mariánské Lázně a Prameny o přestupcích
I V O § 7/VS/2003 (KK)Jáchymov a Boží Dar o přestupcích
I V O § D 6/VS/2003 (KK)Chodov a Vřesová o přestupcích
I V O § D 5/VS/2003 (KK)Chodov a Vintířov o přestupcích
I V O § D 4/VS/2003 (KK)Chodov a Tatrovice o přestupcích
I V O § 3/VS/2003 (KK)Kynšperk nad Ohří a Libavské Údolí o přestupcích
I V O § 2/VS/2003 (KK)Loket a Staré Sedlo o přestupcích
I V O § 1/VS/2003 (KK)Kynšperk nad Ohří a Kaceřov o přestupcích