Mění část
čl. V;                                     
čl. VI odst. 5, dosavadní odst. 6 a 7 se označují jako odst. 5 a        

Ruší část
6;