Doplňuje
čl. IV;                                     

Mění část
čl. II;čl. III;