46/VS/2014 (KP): Mění část
čl. V;                                     
čl. VI odst. 3 a 4, dosavadní odst. 5 a 6 se označují jako odst. 3       

46/VS/2014 (KP): Ruší část
a 4;