68/VS/2014 (KP): Mění část
čl. V;                                     

117/VS/2019 (KP): Ruší
Veřejnoprávní smlouva 46/VS/2011 (KP)