144/VS/2010 (KP): Mění část
čl. III;čl. IV;čl. V;                              

58/VS/2014 (KP): Mění část
čl. IV;čl. V odst.1;                              

10/VS/2019 (KP): Mění část
Veřejnoprávní smlouva 65/VS/2010 (KP)